2015. június 26., péntek

, , , , , ,

Othello

Az egyik nagy hiányosságomat sikerült végre pótolnom, hogy elolvastam Shakespeare egyik legismertebb tragédiáját, főleg hogy mostanában többször is "találkoztam vele" egy-egy filmben, illetve könyvben.

Velencében járunk, amit éppen a török fenyeget, és a város vezetése Othellót, a nemes mórt bízta meg seregei vezetésével. Csakhogy nem mindenki nézi jó szemmel ezt: Jago, a mór zászlósa bosszút forral, amiért Othello Cassiót, és nem őt nevezte ki hadnagyává. Ehhez kapóra jön, hogy Othello megbabonázta Desdemonát, akire szemet vetett Rodrigo is, így őt is bevonja a cselszövésbe, melynek Cassio is áldozatául esik.

JAGO (...)
Bolondbul így csinálok pénzeserszényt.
Gyalázat volna kitanult eszemre,
Ha úgy lopnám időmet egy gyügével,
Hogy mulatságom, s hasznom meg ne leljem.
A mórt utálom. Hírlik széltiben,
Hogy ágyamban latorkodott. Ki tudja?...
Akár igen, akár nem, énnekem
Készpénz minden gyanú. Ő kedvel engem:
Annál könnyebb lesz célt érnem vele.
Szép Cassio, helyedbe ülök, én még!
De egy csapásra két legyet hadd üssek!
Hogy is? Lássuk csak! Othellónak egyszer
Majd megsugom, hogy ez a Cassio
Meg Desdemona már túl jó barátok.
Jó termetű, mézes szavú legény:
Mindjárt gyanús lesz, mint asszonypecér.
S a mór olyan hiszékenylelkű,jámbor:
Hitelt ad még a hitetlennek is.
Orránál fogva úgy fogom vezetni,
Mint egy csacsit!
Megvan! Igen! Megfogant az ötlet!
Éj s pokol, szűld meg ezt a szörnyszülöttet.

Dióhéjban ennyi a történet, de csak látszólag tűnik ennyire egyszerűnek.  Jagót nem véletlenül tartják a drámairodalom legnagyobb cselszövőjének, mert hízelgésével bárkit maga mellé tud állítani, és Othellóban egy pillanatra sem ébred kétely zászlósa szavai kapcsán. És Jago igen nagy örömét leli abban, hogy egyszerre ennyi ember táncol úgy, ahogyan ő fütyül.

A gyönyörű és ártatlan Desdemona hiába küzd, a zöld szemű szörny már befészkelte magát férje szívébe, aki a fájdalomtól, a csalódottságtól és a haragtól már nem látja és nem hallja őt, csak Jago szavai visszhangoznak a fülében.

Visszatérve Jagóra, hiszen ő az, aki mozgatja a szálakat: Shakespeare egy nem mindennapi intrikust alkotott meg benne, aki a saját feleségét is gátlástalanul felhasználja, hogy elérje a célját. Ezek után pedig már nem okoznak meglepetést a mesterkedései.

Shakespeare tragédiájának ötletét egy itáliai mese adta, és érdekesség, hogy Othello azért lett fekete, hogy a nagy drámaíró ezzel is leküzdje az emberek előítéleteit a feketékkel szemben.

Bár a dráma több mint 400 éves, mégis máig sem vesztett aktualitásából, hiszen a színházak repertoárján ma is megtalálható, de nem feledkezhetem meg Verdi operájáról sem, illetve a számos filmfeldolgozásról sem.

A végkifejlet mindenki számára ismert, ennek ellenére érdemes megismerni az odáig vezető utat, mert Shakespeare most is nagyot alkotott. (A jellemek boncolgatása megérdemelne még néhány szót, de akkor ki olvasná el a drámát?)

JAGO    Nincs erőd? Fittyfenét? Rajtunk áll, hogy mi lesz belőlünk! Testünk-lelkünk a kert, akaratunk a kertész. Vethetünk belé csalánt, vagy ültethetünk salátát; plántálhatunk belé izsópot, s kigyomlálhatjuk a kakukkfüvet; bevethetjük egyfélével, tarkázhatjuk sokfélével, parlagon hagyhatjuk lustaságból; megművelhetjük szorgalommal - mind ennek ura és mestere: az akarat.

William Shakespeare: Othello
Eredeti cím: Othello
Fordította: Mészöly Dezső
In: Shakespeare: Öt dráma 2.
259-366. o.
Európa Kiadó, 1999
A dráma  a MEK-ban Szász Károly fordításában
Share:

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

Köszönöm a látogatást.
A hozzászólás cenzúrázatlan, és egyet nem érteni bármikor lehet.