2014. május 30., péntek

,

Könyvheti mustra (2014)

Valószínűleg sokan számolják, hányat kell még aludni június 12-ig. Ki azért, mert aznap kezdődik a Könyvhét, ki pedig azért, mert aznap veszi kezdetét a foci VB. Most az előbbiek tobzódhatnak :).
Azért ajánlom a korábbi válogatásomat is, mert abba is jókat sikerült összeválogatni :). 

Herczeg Ferenccel a Nagy színházi siker volt c. kötetben találkoztam, és meg is jegyeztem a nevét, mert kíváncsi lettem a prózai írásaira is. A Kráter Műhely Aranyrög Könyvtár sorozatában immár az ötödik kötet lát napvilágot a szerzőtől.
Herczeg regényének vidéki, kisvárosi és fővárosi háttéralakjai emelik ki a művet a korra jellemző erőteljes polgárosodás hétköznapjaiból. A reális történet álomszerű jelenetekkel bonyolódik, egy bizonytalan párválasztási kalandig, amely a lány fővárosba szökésével ér véget. A címadó hősnő sorsa Budapesten tanulságosan alakul, az egyéni női szabadság hirdetője lesz és hamarosan a nősors jobbítói között találja magát.
Herczeg Ferenc: A fehér páva
124 oldal
Aranyrög Könyvtár
Kráter Műhely Egyesület
2200 Ft
Várható megjelenés: június 10.A Kráter Műhely Herczeg Ferenc életműve mellett folytatja a Kosáryné Réz Lola műveinek kiadását is, ezúttal két kötettel:
Regénybe illő történet az írónő nagyapjának életéről: a szegénységben eltelt diákkorától kezdve bányagrófi kinevezéséig (1840-1870). A reális életelemek ellenére inkább a meseszövés dominál a cselekményben, olyan életet mutat, amely csak Virginia Woolf cselekményszövéséhez és pszichés igazságkereső szellemiségéhez hasonlítható. Az írónő érezteti a hitbeli és nemzetiségi béke miliőjét is, mely annyira jellemezte a kiegyezés utáni Selmecet, ahol magyar, szlovák és sváb felváltva, egymás nyelvét ismerve élték közösnek tekinthető társasági életüket.

 Kosáryné Réz Lola: Excelsior - Távoli kék hegyek
Kosáryné Réz Lola Regénytára
172 oldal
Kráter Műhely Egyesület
2000 Ft
Várható megjelenés: június 10.

 A Selmeci diákok ifjúsági regény. Egy, a selmeci akadémián tanuló francia diák magyarrá válásának és Magyarországon maradásának történetét meséli el a könyv. Korhű történelemábrázolás, hiteles társadalomrajz, máig aktuális csoport-lélektani felismerések teszik fontossá a könyv újrakiadását.
Kosáryné Réz Lola: Selmeci diákok - Tündérkastélyt álmodtunk mi régen...
Kosáryné Réz Lola Regénytára
168 oldal
Kráter Műhely Egyesület
2000 Ft
Várható megjelenés: június 10.


Nemrég éppen új Gárdonyi-művek beszerzésén törtem a fejem, most pedig rögtön két újdonság is a boltokba kerül:

Gárdonyi e ritkábban megjelenő remeke az emberi kapcsolatok sajátos mozgatórugóját tárja fel. A regény hősének meggyőződése szerint egy férfi és egy nő találkozásának oka nem a szerelem, nem is a véletlen, hanem az a Hatalmas Harmadik hajtja őket egymás felé ellenállhatatlanul, aki nincs, de lenni akar: a gyermek. Az író ebben a művében is korának érzelemkritikáján át a társadalmi-társasági szokások, konvenciók kritikáját is kifejti. S mindezt egy fordulatos, már-már romantikus történetben.


Gárdonyi Géza: Az a hatalmas harmadik
200 oldal
Fekete Sas Kiadó
1500 Ft
Várható megjelenés: június 10. 


Gratulálok, ha megfejtened sikerült. A magyar nyelvnek magas, elzárt Tibetjébe találtál kaput. Ha addig eljutsz, ameddig én, megtalálod azt az aranyalmafát is, amelynek neve: analógia.

Gárdonyi titkosírása. A kód megfejtése. És a kód közzététele. Egy könyv, ami bevezet Gárdonyi titkaiba. Egy könyv, ami megtanít a kódolt írásra.

Egy tavaszi napon a kőfal mellett jöttem andalogva. A fakadó természet, a napsütés, a korai virágzás, a csend, az egyedülvalóság elbájolt. Gyönyörűséget éreztem a szívemben; mondhatnám: hangtalan zenét; megálltam félig lehunyt szemmel, és arra gondoltam, hogy a természetnek azt a szépségét, amely most hat reám, azt a gyönyörűséget, amit most érzek, ki kellene fejeznem, valami módon meg kellene írnom, hogy ne múljon el írta Gárdonyi Géza a Gyermekkori emlékeimben. Titkosírásáról évtizedekig senki sem tudott, több oka lehetett kialakításának: a rejtőzködés, a még kialakulatlan, csak felvillanó gondolatok eltitkolása, a nyelvek iránt érzett kíváncsiság és szeretet, a játékosság.

Gárdonyi nagyon szerette a titkokat, számára az élet is, a művészet is, az írás is titok volt mindaddig, amíg meg nem értette lényegét. Az ő számára maga a megfejtés, az út is fontos része volt az írásnak, az alkotásnak. Erről a keresésről és megtalálásról is szól az Ida regénye című, életművének szintézisét megfogalmazó regénye. A titkosírásnak is lehet ilyen értelmezése: azokat a gondolatokat jegyezte le, amelyek még kiforrásra, átgondolásra, érlelésre vártak. Szerette volna titokban tartani azt az utat, amely őt egy-egy magvas gondolathoz, életbölcsességhez, írói esztétikai alapvetéshez vezette.

Gárdonyi számos természettudománnyal foglalkozó könyvet olvasott, kertészeti folyóiratokra fizetett elő. Növényeiről, a kertjében élő madarakról, rovarokról, bogarakról titkosírással könyvet vezetett, melynek A természet kalendáriuma címet adta.

E kiadás nem csak a fragmentált, töredezett szöveget adja vissza, hanem bevezet Gárdonyi titkos világába, miközben a titok megfejtését is átnyújtja. 


Gárdonyi Géza: A természet kalendáriuma
140 oldal
Helikon Kiadó
2990 Ft
Várható megjelenés: június 6. 


Tamási Áron szintén várólistás nálam, ezúttal a Helikon gondozásában egy kettő az egyben kötetnek lehet örülni, ráadásul a borítója is nagyon szép:
,,Úgy látszik tehát, hogy a székelyek valóban ősi nép Erdély keleti részén; s úgy tetszik az is, hogy nem tévednék nagyot, ha származásukról szólván kabarokra futna a szám." A Bölcső a hegyek között címmel két könyvet tart kezében az olvasó. Az egyik, a Bölcső és Bagoly már megjelent 1953-ban, azóta több kiadást is megélt. A másik a szülőhely, az onnan való elvándorlás, az oda való visszatérés verses formája, a Bölcső a hegyek között című epikai mű azonban most jelenik meg először. Jószerivel erről még a Tamási életművét jól ismerő szakemberek sem tudtak. Az pedig, hogy az 1949-ben elkészült regény miért nem jelenhetett meg, végképp ismeretlen volt a kutatók és az olvasók előtt. Vermesné Basilides Aliz, Tamási Áron volt felesége őrizte meg a verses epikai változat egy példányát, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, az író hagyatékában fellelhető volt ennek kézírásos formája (melynek betűhív másolata jelenik most meg). Itt olvasható több előszó-változat is a tervezett műhöz, a legterjedelmesebb arról szól, miért nem jelenítette meg Tamási Áron szülőfalujában mindazt, amit a korszak politikája megkívánt. Ez utóbbi két szöveg önmagában is kortörténeti dokumentum, mellékletként szintén szerepel a kötetben.

Tamási Áron: Bölcső a hegyek között
324 oldal
Helikon Kiadó
3490 Ft
Várható megjelenés: május 30.


2012-ben ünnepeltük Örkény István születésének 100. évfordulóját és akkor több kötet is megjelent a Palatinusnál az Életműsorozatban, ami júniusban újabbal gazdagodik:
A kötet írásai félbehagyott, befejezetlen regények. Olyan szövegek tehát, amelyek legföljebb egy-egy folyóirat-közlésnyi részletükben kerültek az olvasók elé, végül fiókban maradtak. Örkény István nem az életmű, hanem a pálya dokumentumainak tekintette őket, amikor kiadói unszolásra tervbe vette, hogy néhányat közülük közrebocsájt. Ezért is választotta a címet: Önéletrajzom töredékekben. Végül azonban életében ez az elképzelés nem valósult meg. A válogatás először 1983-ban, az életműkiadás részeként jelent meg, és azóta az olvasók a további kiadások visszhangja igazolja az írói világ szerves részeiként tekintenek ezekre az írásokra: az ötvenes évek közepén születő Babikra és A Bónis családra, vagy a hetvenes években íródó Tatárfutásra és A másik út regénye című különös témájú, szintén befejezetlen alkotásra.

Örkény maga persze regény és életmű viszonyát jellegzetes öniróniával jellemezte a hetvenes évek elején:
a) Manapság már nem lehet regényt írni, pedig én tudok.
b) Manapság már nem lehet regényt írni, amellett én se tudok.
c) Manapság még lehet regényt írni, de én, sajnos, nem tudok.
d) Manapság még lehet regényt írni, és én, hála a jó istennek, tudok.
Ördögi makacsság lakozik bennem, ennélfogva az utolsó lehetőséget fogadtam el. Időbeosztásom a következő: reggel, amikor még friss és fogékony a fejem, a regényen dolgozom. Délután, amikor már se nem friss, se nem fogékony a fejem, más egyebeket írok. Az öt év alatt (délutánonként) megírtam egy csomó normális novellát, aztán egy csomó egyperces novellát, körülbelül két vagy három színdarabot; csupa mellékterméket, valahogy úgy, ahogy a háziasszony a karajról levagdalt húsdarabkákból, hogy ne vesszenek el, összecsap egy kis pörköltöt. Öt év óta pörköltöt publikálok.


Örkény István: Önéletrajzom töredékekben
Örkény István Életműsorozat
420 oldal
Palatinus Kiadó
3800 Ft
Várható megjelenés: június 12.


Antológia-sorozatunk harmadik kötetében az 1939-1956 közötti időszak legjelentősebb magyar novellaterméséből válogattunk. A kötet szerzői többek közt: Mándy Iván, Örkény István, Sánta Ferenc, Sarkadi Imre, Németh László, Móricz Zsigmond, Örley István, Déry Tibor.
A válogatást a sorozat szerkesztője, Szilágyi Zsófia irodalomtörténész kiváló, informatív és egyben szubjektív utószava egészíti ki.


Szilágyi Zsófia (Vál.) 20. századi magyar novellák
1939-56
304 oldal
Palatinus Kiadó
3500 Ft
Várható megjelenés: június 12.


Június 28-án lesz az I. világháború kitörésének centenáriuma, mely alkalomból a Noran Novella sorozata újabb taggal bővül:
A kötet szerzői többek között: Ady Endre, Bánffy Miklós, Kassák Lajos, Kóbor Tamás, Kosztolányi Dezső, Molnár Ferenc, Móra Ferenc, Szép Ernő, Tersánszky Józsi Jenő, Zsolt Béla.

A válogatás megjelenésének különleges aktualitását adja az első világháború kitörésének 100. évfordulója.


Két tűz között
Magyar írók első világháború novellái
260 oldal
Noran Libro Kiadó
2690 Ft
Várható megjelenés: június 10.
Gyönyörű külső és ígéretes belső:
,,Az utazás kötelező, de valódiak a szenzációi." Nemes Nagy Ágnes számos külföldi utazása során vezetett naplót, készített hosszabb-rövidebb fel-jegyzéseket arról, hogy hol járt, mit látott, kikkel találkozott. Ezek a kéziratos útinaplók a halála után, hagyatékából kerültek elő és jelentek meg az elmúlt két évtizedben. Volt, amelyik önálló kiadásban, némelyikük gyűjteményes prózakötetébe is bekerült, azonban együtt kötetben összegyűjtve sosem jelentek meg. Nemes Nagy Ágnes a külföldi utazásokon többnyire Lengyel Balázzsal együtt vett részt, aki azonban nemcsak a naplók szereplője, hanem olykor szerzője is volt. 1956-os erdélyi útjukról felváltva készítettek feljegyzéseket. Kiadásunk közli a Lengyel Balázs által írt részeket is. 

Nemes Nagy Ágnes: Magyarul és világul
366 oldal
Helikon Kiadó
3490 Ft
Várható megjelenés: június 4.Gróf Bánffy Katalin Magyarországon most először megjelenő memoárkötete egy fiatal arisztokrata lány szemszögéből meséli el a Bánffyak 20. századi történetét, benne őszintén vall a bonchidai kastély titkairól és a két világháború közti úri világ életéről. Hogyan látta az egyik legnagyobb erdélyi grófkisasszony író, grafikus, rendező, külügyminiszter édesapját és ünnepelt színésznő édesanyját? Milyen képet fest a világra rácsodálkozó ifjú hölgy a korabeli arisztokrata szokásjogról, a fényűző bálokról, a visegrádi és balatoni nyaralásokról?

Az írónő fiatalságának időszaka egybeesik a világháborús kataklizmával, ami végül szétszakította a családot: Bánffy Miklós a határ túloldalán maradt, a bonchidai kastélyban, amit előbb a németek bombáztak le, majd az oroszok foglaltak el. Bánffy Katalin Budapesten tartózkodott az ostrom után, itt esett szerelembe az amerikai követség katonai attaséjával, aki hamarosan feleségül vette. Amikor a háború után a grófnő férjét Marokkóba vezényelték, vele tartott a külszolgálatba.


Gróf Bánffy Katalin: Ének az életből
352 oldal
Helikon Kiadó
3490 Ft
Várható megjelenés: június 5. 


Az erotikus témák után keresők és az ide érkező internetezők most örülhetnek:
,,Mind illetlen versezet,s ládd, mégsem ledér dalok." Weöres Sándor máig a legkisebbeknek szóló csengő-bongó verseiről ismert, igazi próteuszi költő volt, aki minden hangnemben és versformában képes volt ugyanolyan remekműveket alkotni. A sorból természetesen a pajzán, főként a népköltészeti rigmusok modorában írt versikék, sikamlós szonettek és epigrammák sem maradhattak ki. A 2001-ben először kéziratos hasonmás kiadásban megjelent Weöres-kötetben a magyar néphagyományok mellett remekül megférnek az antik költészeti formák is, hiszen az ókori görögök a kötet címét adó Priapos személyében a termékenység istenét tisztelték: kertjeikben a férfitermékenység buzdítására előszeretettek állították föl karó alakú faszobrait. Az 1950 őszén lejegyzett 40 vers a politikai cenzúra időszakára esett, sokáig a kutatók sem tudtak létezéséről. Az erotikus versgyűjteményt Orosz István készített különleges rajzokat. 

 Weöres Sándor: Priapos 
80 oldal
Helikon Kiadó
2490 Ft
Várható megjelenés: június 5. 


Egy újabb várólistás, ezúttal hangoskönyvben Györgyi Annával :):
Variáció a szerelmi háromszög témára. A Hölgy meséli házassága történetét régen látott gyerekkori barátnőjének, három évvel válása után. Meglepő fordulatok teszik érdekessé az eseménysort, melynek végén a hölgy arra a következtetésre jut, hogy kár keresni, olyan, hogy az "Igazi" nem létezik. Mit gondol Márai a férfi-nő kapcsolatról? Milyennek képzeli a nők gondolkodását, világhoz, élethez, szerelemhez való viszonyát? Tud-e igazán "női fejjel" gondolkodni? Mindezt ki-ki leszűrheti a maga számára, ha végighallgatja a hangoskönyvet. Györgyi Anna csodás, nőies előadása minden esetre megkönnyíti az író dolgát.
A Második részben majd az Úr szemszögéből is megismerhetjük a történetet.
Teljes idő: 5 óra

Márai Sándor: Az igazi - Első rész
Felolvassa: Györgyi Anna
Teljes idő: 5 óra, mp3 CD
Titis Kft.
Várható megjelenés: június 12.


Két kortárs magyar költőnő verseskötete:
"Ne kérdezz rá szünetlen, mi lakik túl a testen, / csak engedd, hadd beszéljen, hogy vágyjon, szüljön, éljen."

Kerített tér: ellentmondás. A teret felosztani lehet, de ténylegesen elkeríteni nem. Az ember tereket hasít magának, otthonokat és kerteket választ le a világnagy térből, de sosem zárhatja ki az életéből a fentet és a lentet, a kintet és a bentet, az égtájakat, a levegőt: a mindenséget. A szerző a zárt tér kettősségét, örömét és félelmét, a kint-bent összefüggését figyeli, kert-verseiben pedig a kis tér otthonosságának képtelenségét, a szerves és szervetlen lét megismerhetetlenségét, a fent és a lent bejárhatatlanságát mutatja meg. A kinti tér figyelmes tekintetet, a nagy lélegzetet megtartó gondolati váz viszont zárt szobát és csukott szemet követel - de az elme tükör-terében könnyen megkeveredik a kint meg a bent.
Szabó T. Anna filmes kameramozgások és vágások módszerével, szinte forgatókönyvszerűen veszi számba életünk behatárolt, de korántsem korlátolt, lehetőségeikben inkább végtelen tereit.


Szabó T. Anna: Kerített tér
128 oldal
Magvető Kiadó
2290 Ft
Várható megjelenés: június 10.


 Az első menet a születés, amit végigküzdöttünk. Onnantól folyamatosan beviszünk egy-egy ütést, elhajolunk egy másik elől, hogy aztán beleszaladjunk egy harmadikba. Sértünk és sérülünk, mert győzni akarunk, mert túlélni akarunk. Születés, szerelem, szakítás, gyász - mind egy-egy újabb menet.
Líra, mert rólunk szól, dráma, mert a másikról. Már csak a kísérőzene hiányzik, ami eldönti, hogy tragédia vagy burleszk a mérkőzés.


Kiss Judit Ágnes: Négyszög
140 oldal
Európa Kiadó
2790 Ft
Várható megjelenés: június 10.


Ha Könyvhét, akkor a Magvetőnél mindig várható a Szép versek és a Körkép legfrissebb kötete. Bár nem értem idén ezt a spanyol zászlóra emlékeztető borítót...
A magyar költészet 2013-as csúcsteljesítményeinek, izgalmas kísérleteinek, új felfedezettjeinek és legfontosabb témáinak-motívumainak gazdag esszenciája.

Szegő János (szerk.): Szép versek 2014
352 oldal
Magvető Kiadó
2500 Ft
Várható megjelenés: június 10. 

Többek között Csabai László, Cserna-Szabó András, Darvasi László, Dragomán György, Egressy Zoltán, Garaczi László, Márton László, Parti Nagy Lajos, Péterfy Gergely, Podmaniczky Szilárd és Tóth Krisztina művei, az előző év novellatermésének legjava.


Király Levente (szerk.): Körkép 2014
312 oldal
Magvető Kiadó
2500 Ft
Várható megjelenés: június 10.


A GABO folytatja a - szerintem nem szép - Thomas Mann sorozatát:
Thomas Mann regényeit és elbeszéléseit jól kiegészítik esszéi, tanulmányai, saját művéhez írott kommentárjai és gondolatainak naplószerű leírásai.
Keresés, viaskodás ez a nagylélegzetű mű, melynek korai részei a háború kezdetének idejéből valók, utolsó írásai pedig nagyjából az 1917-18-as évek fordulójáról.


Thomas Mann: Egy apolitikus ember elmélkedései
520 oldal
GABO Kiadó
3990 Ft
Várható megjelenés: június 10. 
Egy kis pszichológia:
Van, hogy úgy érzed, körbe-körbe jársz, ahelyett hogy fejlődnél? Van, hogy visszatér egy probléma, melyről azt hitted, megoldottad? Hogy úgy érzed, nem irányítod az életed, és nem vagy önmagad? Talán nem jó helyen keresed a megoldást! Ez a könyv lehetővé teszi, hogy a valódi gyógyulás ösvényére lépj. Ez az ösvény vezet a végső célod felé: hogy önmagad légy.
Az összes probléma - testi, érzelmi vagy szellemi - öt alapvető sérülésből ered: visszautasítás, elhagyás, megalázás, árulás és igazságtalanság.

A könyvből megtudhatjuk, honnan származnak ezek a sérülések, és kikkel éljük át őket. Ezenkívül megismerhetjük a maszkokat is, melyeket azért fejlesztünk ki, hogy elrejtsük a sérüléseket magunk és mások előtt, továbbá a hozzájuk tartozó testi jellemzőket, viselkedéseket és attitűdöket: például megtudhatjuk, néhányunk miért kórosan sovány, mások pedig miért küzdenek állandó túlsúllyal.
Ha képesek vagyunk felismerni, hogy milyen maszkot viselünk, megtettük az első lépést a gyógyulás felé vezető úton. Mások maszkjának észlelése pedig abban segít, hogy több együttérzéssel forduljunk feléjük. Az utolsó fejezetben olvashatjuk a szerző tanácsait arra nézve, mit tehetünk önmagunk és sérüléseink meggyógyításáért.


Lise Bourbeau: Az öt sérülés, mely megakadályozza, hogy önmagad légy
Elutasítás, elhagyás, megalázás, árulás, igazságtalanság
192 oldal
Scolar Kiadó
2750 Ft
Várható megjelenés: június 6


Ha egy könyvben olaszokról van szó, az engem biztosan érdekel. Ezúttal az olaszokhoz kapcsolódó sztereotípiákról olvashatunk:
Sztanó László Taljánok, olaszok, digók című könyve olyan gazdagsággal tárja elénk az olaszokkal kapcsolatos ítéletek és előítéletek tárházát, hogy az ember szinte észrevétlenül vizsgálja fölül minden elfogultságát és veti el belőle mindazt, amiről kiderül, hogy nem állja ki a tudományos módszer próbáját. Napjainkban még mindig a pozitív vagy negatív nemzeti előítélet, illetve annak hátterében az egyes társadalmi és etnikai csoportokról kialakult sztereotípiák határozzák meg a különböző nemzetek történelmi önképét. A kötet nagy erénye, hogy a sztereotípiák évszázadokra visszanyúló, folyton-folyvást átalakuló és szerves rendszert alkotó világában kalandozva valójában az etnikai konfliktusok előítéletes szerkezetét tudatosítja. A szerző az európai kultúrtörténet évszázadaiban tett kalandozásai során rengeteg érdekes részletre világít rá, így például az olaszokról és a magyarokról alkotott sztereotípiák fel-feltűnő hasonlóságaira; a XVII. századi francia közvéleményben élő "olasz" sztereotípia és a majdani antijudaista és antiszemita előítéletek kísérteties hasonlóságaira; vagy a nemzeti nagyság mítoszának térhódítására a fasiszta korszak nacionalista propagandájában. A nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő italianisztikai monográfiát szellemes és humorral teli anyagának köszönhetően kifejezetten könnyed stílus jellemzi. A szerző a szépirodalmi idézeteket lebilincselő szöveges illusztrációként illeszti bele saját elbeszélésébe. Az idézett anekdoták, versek, elbeszélések hosszú sora színes és szórakoztató történelmi olvasókönyvvé avatja a művet.

Sztanó László: Taljánok, olaszok, digók
A nemzeti sztereotípiák fogságában
576 oldal
Corvina Kiadó
4500 Ft
Várható megjelenés: május 30.


Eszembe jutott, amikor annak idején a szép, zöld latin-magyar szótárammal jártam iskolába, most pedig ilyen szép holdas borítót kapott:
- 25 000 címszó
- 55 000 kifejezés
- a klasszikus auktorok szókincse
- a római jog, valamint a középkori latinság szavai, kifejezései
- a legfontosabb és leggyakoribb szóanyag szaknyelvi kifejezésekkel, a fontos földrajzi nevekkel és utónevekkel


Györkösy Alajos: Latin-magyar kéziszótár
624 oldal
Akadémiai Kiadó
8350 Ft
Már megjelent


Philippa Gregory az angol történelem után ezúttal a XV. századi Itáliába kalauzolja el az olvasókat:
1453, Róma. A fiatal papnövendéket, Lucát eretnekséggel vádolja az inkvizíció, amiért pontatlanul, útmutatás nélkül olvasta a Bibliát, tiltott könyvekből tanult, kételkedett a szent ereklyék szentségében - egyszóval mindenben a saját feje után megy. Ráadásul születésének körülményeiről is furcsaságokat pletykálnak. Csak úgy úszhatja meg a vádemelést, ha csatlakozik a pápa alá tartozó titkos rendhez, amely a sötétség és az embereket kínzó félelem titkait kutatja. Első küldetése a Lucretili-apátságba vezeti Lucát, ahol rémisztően furcsa dolgok történnek, amióta az ifjú apátnő, Isolde vette át a zárda vezetését. Az apácákat rémálmok és tévképzetek gyötrik, némelyiken megjelennek Krisztus sebei. A vizsgálat kideríti, hogy valaki aranyat mos az apátsághoz közeli patakban, ám a kincsnek nyoma sincs sehol. Amikor az egyik apáca váratlanul és különös körülmények között meghal, a koporsója fölött összecsapnak az indulatok, a jámbor nővéreken úrrá lesz a pánik. A bizonyítékok minden kétséget kizáróan Isolde és mór szolgálólánya, Ishraq ellen szólnak.

Philippa Gregory új helyszínt választott új regénye cselekményéhez: a középkori Itália útjait vándor szerzetesek, földesurak, levitézlett keresztes lovagok, földművesek, apácák, mór rabszolgák és banditák járják. A fiatalabb olvasókat célzó fordulatos történetből nem hiányzik a nyomozás izgalma, a középkor borzongató kalandja és persze a szerelmi bonyodalom sem.


Philippa Gregory: A Sötétség Rendje
280 oldal
Cartaphilus Kiadó
2990 Ft
Várható megjelenés: június 10. 


A történelmi témájú regények szerelmeseinek egy másik csemege:
A velencei bába népszerű szerzője új könyvében a 16. századi Konstantinápolyba repíti az olvasót. Hanna és Izsák sok-sok akadályt küzdenek le, hogy új életet kezdjenek az oszmán birodalomban. Izsák selyemkészítésbe kezd, Hanna pedig, aki hamar elnyeri a főváros legjobb bábája elismerést, a szultán fényűző háremében kap megbízatást. Egy éjszaka Hannát a szultán palotájába hívatják. Ekkor találkozik először a gyönyörű Leával, akit elraboltak, hogy a szultán ágyasa legyen. Ám a lány súlyos titkot cipel magával. Ha fény derül rá, Leára szörnyű sors vár. Hanna mindent elkövet, hogy segítsen a lánynak, ám ezzel nem csak a saját, de a családja életét is kockára teszi.
Mindennek tetejébe házukba egy elbűvölő idegen nő állít be váratlanul, és kis híján romba dönti Hanna családi boldogságát. Nem kevesebbet akar, mint a férjét és a szemük fényét, a kis Matteót.Roberta Rich: A hárem bábája
Fordította: Kovács Teréz Orsolya
256 oldal
Tericum Kiadó
3570 Ft
Már megjelent


Egy új Tracy Chevalier-regény:
Amikor Honor nővérével együtt fellép a hajóhídra, úgy érzi, egyszer még visszatér Anglia földjére. De egyelőre csak minél távolabb akar kerülni szerelmi csalódásának helyszínétől, ezért is követi Grace-t, aki egy új és boldog élet ígéretével vőlegényéhez készül Amerikába. Aztán a szerény és erényes kvéker lány magára marad egy számára ismeretlen világban, amely messzebbre nem is lehetne az otthonától. És már sosem térhet vissza onnan, ahol védtelenségében idegenek jóindulatára bízza a sors. Ohio pedig az 1850-es években szeszélyes, kemény életet kínál. Perzsel a nap, tomboló viharok dúlnak, az utak sáros kátyúi nem sok jóval kecsegtetik az utazót. Az áthatolhatatlan erdőségek furcsa és veszedelmes állatok otthonául szolgálnak. És menedéket nyújtanak a rabszolgaságból menekülő szökevényeknek. Honornak hamarosan el kell döntenie, hogy segít-e a szabadságukért minden veszélyt vállaló feketéknek, szembeszáll-e az őket üldöző fehérek kegyetlenségével. Önmagának is helyet keresve egy új közösségben vajon lesz-e elég hit is erő benne, hogy kockázatot vállalva megtalálja az egyetlen helyes választ? Legújabb művében Tracy Chevalier a tőle megszokott fordulatossággal és érzékenységgel írja meg a kíméletlenségig kemény férfiak, az okos és tettre kész asszonyok izgalmas, feszültségekkel teli történetét. Az utolsó szökevény a váratlan egymásra találások, a nagyszerű barátságok, az élethez való bátorság, a kitartás és a hit megrendítő regénye. 

Tracy Chevalier: Az utolsó szökevény
Fordította: Szűr-Szabó Katalin
316 oldal
Geopen Kiadó
3990 Ft
Várható megjelenés: június 12.Milyen izgalmas lehet egy ilyen varázslatos pékség:
Rosemary Bliss családja nagy titkot rejteget: a Bliss Családi Szakácskönyv valójában varázslatos receptek gyűjteménye. Süthetnek belőle mélyálom-kekszet, vagy épp muzsikáló gyömbérszeletet... Amikor szüleik elutaznak, Rose-ra és testvéreire hárul a feladat, hogy a távollétükben őrizzék a könyvet. Egy habverőforma kulcs nyitja a titkos rejtekhely ajtaját, és most ők a felelősek érte. Ám megjelenik egy rejtélyes idegen, Lily nagynénjük személyében. Lily motorozik, lila flitteres ruhákat hord, és egzotikus csemegéket főz vacsorára. A hétköznapi receptek hamarosan éppoly unalmasnak tűnnek, mint a gyerekek élete Lily érkezése előtt. Hol marad a móka? Rose és testvérei elhatározzák, hogy kipróbálják a konyhamágiát. Elkészítenek néhány receptet a Varázslatos Szakácskönyvből. Mi baj lehetne abból, ha sütnek néhány szerelem-muffint és igazmondás-süteményt? 

Kathryn Littlewood: Bliss - A varázslatos pékség titkai
Fordította: Goitein Veronika
256 oldal
Könyvmolyképző Kiadó
2299 Ft
Várható megjelenés: június 12.


Ki ne emlékezne a Kistehénre, ahogy ül a fa tetején? Végre mesekönyvben is találkozhatunk vele :).
Én vagyok a Kistehén, ülök a fa tetején lábamat lógatom, jól érzem magamat, én, a Kistehén. Kistehén, Vadász, Nyúl és Tetemaci Senkiföldjén élnek. A történeteik egyszerű emberi helyzeteket bontanak ki. A kiindulópont minden esetben egy idillikus állapot, amibe befurakodik egy probléma, amit a barátok a szeretet útján oldanak meg.
Ajánljuk 5 és 95 év közötti barátoknak és nem barátoknak.


Kollár-Klemencz László: Felhős - Kistehén
80 oldal
Manó Könyvek
1490 Ft
Várható megjelenés: június 5.


Az egyetlen "kakukktojás", ami csak a nyári szünetben lát napvilágot, de mivel egy kortárs olasz szerző regényéről van szó, így nem maradhat ki :).
Az Olaszországban hamar bestsellerré váló "Fehér, mint a tej, piros, mint a vér" méltán hozta meg a nemzetközi sikert is Alessandro D'Aveniának. Az irodalomtanárból lett sztárszerző második regényének hősei ismét kamaszok, és az előző könyv sok motívuma is visszaköszön, de a történet most több síkon játszódik. A szereplők egy család tagjai; ki-ki az élet nehézségeivel, a maga, életkorához illő bajával igyekszik megküzdeni. Az özvegy nagymama gyászos hangulatban süt-főz, a faképnél hagyott lány a férje hűtlensége miatt kesereg. Apjuk távozását az unokák sem tudják feldolgozni, olyannyira, hogy a nagyobbik, a tizennégy éves Margherita egyszer csak gondol egyet: elhatározza, hogy felkutatja az apját. Kilopva hát a család autóját a garázsból, az iskola csodabogár irodalomtanárának homéroszi útmutatói szerint mintegy eposzi elszánással indul hát neki vadóc lelki társával és szerelmével, a hiperokos árva fiúval, Giulióval, hogy megtalálja és hazahozza a tengeren kódorgó Odüsszeuszt.
A két kiskorú útját várható és váratlan veszedelmek is keresztezik. Vajon sikerrel járhat-e mégis a romantikus fúga? Van-e kiút a bajból, és jóra fordulhat-e, ami elromlott? Egy bizonyos: a könyv végére minden kiderül.

"Úgy morajlott a város, mint egy hatalmas beton csigaház. Margherita és Giulio ég és föld között fülelt ebbe a csillagokig szálló tompa zúgásba, és nem tudta megfejteni, mit üzen.
Mi ez az alapzaj? Bánat és öröm, a házak labirintusában, az utcák gombolyagában, az alagsoroktól a tetőterekig az élet teljessége kavarog benne. Azt, hogy pontosan mit mond, senki sem tudja, talán csak az Isten. - Elhatároztam, hogy elmegyek - mondta Margherita. - Veled megyek - felelte Giulio. Hogy hova, azt nem tudta, de biztos volt benne, hogy neki is ott a helye."


Alessandro D' Avenia: Senki sem tudja
Fordította: Vaszócsik Crista
456 oldal
Európa Kiadó
3490 Ft
Várható megjelenés: június 23. 
Share:

10 megjegyzés:

 1. Új Tracy Chevalier regény?! :) Dejóóó, meg a D'Avenia könyv is érdekel - futok is kibővíteni a friss könyves bejegyzésem :))
  Tényleg van itt pár érthetetlenül béna borító (Körkép, a Thomas Mann), miééért nem tudnak szebbekkel előrukkolni? A külföldi könyveket nézve csorog a nyálam, de itthon csak néhány kiadó könyveivel vagyok teljesen elégedett. Jössz a könyvhétre esetleg? :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Bizony, én is ma fedeztem fel Az utolsó szökevényt, D'Avenia meg olasz, tehát egyértelműen érdekel ;).
   Nem értem a Magvetőnél ezeket a spanyol borítókat (lehet, már a VB-re készülnek ;)), a Thomas Mann-sorozatnál pedig szívfájdalmam, hogy lecserélték az író képét ilyen rajzokra :S.
   Nagyon kicsi az esélye, hogy eljutok, de a foci VB-re már nagyon készülök. Főleg, hogy az angol-olasz éjfélkor lesz :D.

   Törlés
 2. Ennek a Blissnek milyen aranyos borítója van! Az ilyeneket miért nem reklámozza jobban a KMK? Vagy csak én nem láttam? Az Avenia jó lehet, bár még nem olvastam a tejeset sem (de megvan), és a bábás könyvek is olyan szépek! :) Jó kis alapos összeállítás!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nekem is nagyon tetszik és szándékosan nagy borítót kerestem hozzá, ha valaki szeretné nagyobban is megnézni :). Nem tudom, ezt miért nem reklámozzák annyira, pedig aranyos könyvnek ígérkezik.
   A tejes nálam még beszerzendő, de erősen tervben is van :).
   A Tericumnak mindig szépek a könyvei, ők mindig odafigyelnek a külcsínre is :).
   Köszönöm :$.

   Törlés
 3. A Phillipa Gregory regényt olvastam angolul, szerintem kiemelkedik a mai YA felhozatalból, csak ajánlani tudom. :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. De jó, hogy mondod! :) Szemeztem vele, hogy majd be kellene szerezni, de valahol azt olvastam róla a neten, hogy vérfarkasos... Valahogy ők meg nem a zsánereim, főleg, hogy a reneszánsz Itáliában garázdálkodnak.
   A héten volt YA könyvmaraton és csak néztem, hogy Kertész Erzsébet könyveit is odasorolták :O (én ennyire nem skatulyáznám be őket).

   Törlés
 4. Hmm, a Herczeg- meg Tamási könyveket én is kinéztem. :) Meg az az olaszos sztereotípiás is érdekes lehet, remélem egyszer majd kikölcsönözhetem. Azon gondolkodtam, vajon ennek a Sztanó Lászlónak van-e valami köze az egyik gimis olasztanárnőmhöz, Sztanó Klárához... :D

  Vettél végül valamit könyvhéten? :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Lehet, rokonok :).
   Semmit, mert itthon foci VB-lázban voltam :).

   Törlés
  2. Lehet. :D
   Na igen, csak kár, hogy az olaszok kiestek. :( Meg a spanyolok is. Innentől engem szinte nem is érdekel, ki nyeri. XD

   Törlés
  3. Bevallom, a spanyolokat nem sajnáltam (az elmúlt években a csapból is ők folytak, bár nem érdemtelenül), az olaszokat annál inkább és az angolokon is nagyon meglepődtem. De ott vannak még a hollandok, a francia-német negyeddöntőnek már nem örülök, mert mindkettő jó csapat és utána valamelyiküknek mennie kell :S. De ilyen a foci :).

   Törlés

Köszönöm a látogatást.
A hozzászólás cenzúrázatlan, és egyet nem érteni bármikor lehet.