2011. október 23., vasárnap

, ,

Novemberi mustra (2011)

Kicsit csalóka a cím, mert  az eleje néhány októberi újdonsággal indul, amelyek mostanában kerülnek/kerültek a boltokba, ezért az előző bejegyzésből kimaradtak.

A Noran Kiadó újabb kötettel gazdagítja Novella sorozatát:

Mint a tematikus sorozat eddigi darabjai, ez a századfordulós Budapestet bemutató válogatás is a kor legkitűnőbb íróinak novelláit tartalmazza. A szerzők között találjuk mások mellett Csáth Gézát, Hunyadi Sándort, Heltai Jenőt, Kosztolányi Dezsőt, Krúdy Gyulát, Márai Sándort, Molnár Ferencet, Szép Ernőt, Zilahy Lajost.


Kőrössi P. József (szerk.): A budapesti ima
Magyar írók novellái
Novella sorozat
Noran Libro Kiadó
336 oldal
2690 Ft
Már kapható


Juj, de szép ez a borító! Mikszáthot olvasni meg pláne jó, erről a könyvéről pedig eddig nem is hallottam :$:

"Egyetlen asszonyt szeretni egy életen át majdnem annyit jelent, mint nem ismerni az asszonyokat" - írja Mikszáth. Márpedig ő - jelenlegi ismeretink szerint - csak egy nőt szeretett, azt a bizonyos Mauks Ilonkát, akit kétszer is feleségül vett. S be is bizonyosodik, hogy minden axióma sántít valahol, mert ennek a szellemes kijelentésnek sincs igaza Mikszáthra vonatkozóan. Ha valaki ismerte az asszonyokat, az éppen ő maga volt. Ennek ékes bizonyítéka ez a kötet, amit az olvasó most a kezében tart. Mikszáth asszonyokat idéz meg, ha kell a históriai időkből, de még inkább a saját korából. Olyan ez a kötet, mint egy kis enciklopédia a nőkről. Az asszony, aki megcsal, és akit megcsalnak. A férj, aki mindig utoljára tudja meg. Hiúság, amely az asszonyok között a legveszedelmesebb. Házasság, amely nem indul jól és rosszul végződik. Egy romantikus szerelem, amely talán még jól is végződhet. Viszonzatlan szerelem és szerelmi háromszög. A nő, akit elcsábítanak, de az író igazságot szolgáltat... Ez a könyv a legvégzetesebb emberi szenvedélyről, a szerelemről szól. A nőkről, s persze a férfiakról is. Hiszen a szerelemhez mindig ketten kellenek. 

Mikszáth Kálmán: Galamb a kalitkában
264 oldal
Lazi Kiadó
2500 Ft
Már kapható


Mivel a második a gyerekkoromat élem és Balerinával Molnár Ferenc-rajongók vagyunk, nem hagyhatom ki a kedvencünk mesekönyvét sem:

Jánoska és Annus, a két kicsi árva sóvárogva nézegeti a csillogó karácsonyi kirakatokat, mikor váratlanul csoda történik velük. Egy gyönyörűséges, kék szemű viaszbabát pillantanak meg, elhunyt édesanyjuk szakasztott mását, aki a felhők közül figyeli őket. A két gyerek összeszorult szívvel bámulja a viaszhölgyet, és arról álmodoznak, bárcsak életre kelne. Jánoska és Annus elhatározza, hogy megajándékozzák a kékszeműt. A Pál utcai fiúk szerzőjének megható karácsonyi történetét Reich Károly érzékenyen megformált illusztrációi varázsolják elénk. 


Molnár Ferenc: A kékszemű
46 oldal
Móra Kiadó
1990 Ft
Már kaphatóElizabeth Taylort azt hiszem, nem kell bemutatnom:

A világ filmművészetének egyik koronázatlan királynéja volt. Fenséges alkat, nagy tragika, konfliktusok dicső megnyerője, Istennő, makrancos Kata, s ki tudná mind felsorolni megannyi nagy, emlékezetes alakítását. Szerzőnk nem sokkal elhunyta után az igazi alkotót, az igazi embert, a szerető, szenvedő, csalódó, győző és megveretett embert mutatja be nyílt őszinteséggel, aki még frissen él lelkünk vetítővásznán.

Bertrand Meyer-Stabley: Az igazi Elizabeth Taylor
Fordította: Hajós Katalin
208 oldal (fekete-fehér illusztrációkkal)
Jószöveg Műhely
2490 FtIldy figyelmébe különösen ajánlom a következő könyvet! ;))

Robert Merle-t szívükbe zárták a magyar olvasók, már-már halhatatlannak hitték, mint a nagyon szeretett és csodált öregeket szokta az ámuló fiatal nemzedék. Az író lenyűgöző szellemi frissességgel dolgozott kilencvenedik életévén túl is, közkívánatra gyarapította újabb és újabb kötetekkel a Francia históriá-t. 2004-ben, 95 éves korában bekövetkezett halála pedig valóban nem volt egészen természetes, fedi fel sok egyéb mellett apjáról írott életrajzában második házasságából született fia, Pierre Merle.

Robert Merle zárkózott ember volt a magánéletben, féltékenyen őrizte titkait, de nem hagyta veszendőbe menni: amellett, hogy műveiben megörökítette magát (és övéit), gondosan tárolta iratait, leveleit. Pierre Merle pedig ezekre támaszkodva idézi fel apja kivételes pályafutását.

Szó esik a Franciaországból Algériába származott szegény felmenőiről, korán elhalt, imádott apjától örökölt nyelvtehetségről, a tanári és írói ambícióiról, németországi fogságáról a második világháború alatt, politikai elkötelezettségeinek viszontagságairól, kiadókkal folytatott patvarkodásairól, házairól, autóiról.
És persze az asszonyokról-lányokról az életében, kardos, fukar anyjáról, melegszívű, okos nővéréről, angliai első szerelméről, első feleségéről, aki hűtlen lett hozzá hadifogsága alatt, a fehérneműárus kedvesről, aki a megszállt Párizsban visszaadta életkedvét, a második feleségről, aki vállalta érte az apai kiátkozást, de kapcsolatuk megromlása után ádázul harcolt ellene a gyerekeikért, a tragikus véget ért harmadik feleségről, és egyéb bájos és bajkeverő alakokról.

Robert Merle nem volt szent, de egy erényhez utolsó percéig ragaszkodott: az önsajnálatot mélyen megvetette. Mérhetetlen érdeklődéssel fordult szűkebb és tágabb környezete felé. Mesterségem a halál című regényét tartotta legjobb írásának, mert úgy érezte, talán tett-értékű egy jó ügy szolgálatában. Kudarcait és tévedéseit pedig nyíltan beismerte. Nem egy mélypontja volt életének, de műveiben megírta szebbik mását a maga és a mindenkori olvasó örömére.


Pierre Merle: Robert Merle - Egy szenvedélyes élet
Fordította: Kamocsay Ildikó
356 oldal
Európa Kiadó
3500 Ft
Várható megjelenés: október 26.Forrás: weheartit.com


Most pedig lássuk a novemberi ínyencségeket,  amiket nem Keanu Reeves hoz el, de legalább egy ekkora zsákra lesz szükségünk, hogy mindet megvehessük:Az Európa kb.: 13 év után végre ismét kiadja  a híres-hírhedt Lucrezia Borgiaról szóló életrajzi regényt:

Névre Lucretia, ám igazán Thaisz fekszik e sírban:
Sándornak lánya, asszonya és menye volt.

Jacopo Sannazzaro humanista költő vitriolos sírfelirata sokat ártott a Borgiák megítélésének. De ártott a másik tábor is, amelyik tömjénezte a nagy hatalmú családot, mert az igazság valószínűleg a két álláspont között van. Az évszázadok során a témának könyvtárnyi irodalma gyűlt fel. Maria Bellonci műve ebben a könyvtárban külön polcra kívánkozik, Bellonci ugyanis a pro és kontra elfogult szerzők alapos tanulmányozása után újraalkotta a reneszánsz nagyasszonyának alakját. Kortárs történészek (többek közt Machiavelli, Guicciardini) krónikái, levelezések, naplók, követi jelentések, leltárjegyzékek, egyéb levéltári dokumentumok, forrásmunkák segítségével megírta a maga verzióját: egy regényesen eleven, rejtélyekkel teli, lélektanilag hiteles, izgalmas, érzéki, véres, néha mocskos históriát, amelyben Lucrezia Borgia szerepe kulcsfontosságú, de nem azért, mert nagy méregkeverő volt, ahogy a vadromantika korában ábrázolták, hanem azért, mert nem volt az. Nem az volt. A nagypolitika szálait testvére, Cesare és apjuk, a szörnyeteg VI. Sándor szőtte hosszú pápasága során, Lucrezia inkább a szerelemhez szeretett volna érteni. Tizenegy éves korában menyasszony, tizenhárom évesen feleség; második házassága idején tizennyolc, a harmadik idején huszonkét éves. Egyik férjválasztásba sem volt beleszólása. Politikai adásvétel tárgyaként a dinasztikus utódszaporítás volt az élete (szült is legalább nyolc gyereket), a plátói nagy szerelem pedig a mindenkori mentsvára.

A Lucrezia Borgia 1939-ben jelent meg először. Az azóta már világszerte számtalan kiadást megért mű a reneszánsz Itália egyik legihletettebb ábrázolása: amit a forrásokból merít, az valóság, amit az írói fantáziából, az akár így is lehetett.

Maria Bellonci (1902-1986) az olasz középkor és a reneszánsz kutatója volt. Jelentős és népszerű műveket írt többek közt a Gonzagákról, az Estékről, Marco Polóról. Az ő nevéhez fűződik a mindmáig legrangosabb olasz irodalmi elismerés, a Strega-díj alapításának ötlete.

A verseket fordította Terényi István és Tótfalusi István.


Maria Bellonci: Lucrezia Borgia
Fordította: Lontay László
640 oldal
Európa Kiadó
3800 Ft
Várható megjelenés: november 2.


A 12-es listám egyik kiszemeltje a Monte Cristo:

Felülmúlhatatlanul romantikus Monte Cristo grófjának története: az angyalian tiszta Edmond Dantest rosszakarói If várának börtönébe juttatják, ott élőhalottként teng hosszú évekig, ám egy rabtárs nagylelkűsége kiszabadítja, sőt gazdaggá teszi, ő pedig ördögi bosszút áll a gonoszokon.

A legendás mű 1844-46-ban látott napvilágot folytatásokban. Szerzője elsöprő sikert aratott vele - ezért is nevezte el Monte Cristónak a bevételből 1846-ban Párizs mellett építtetett kastélyát. Az angolparkban minivizesárokkal körülvett neogótikus melléképületet pedig, ahová dolgozni vonult vissza, If váraként emlegette. "J'aime qui m'aime" (Szeretem azt, aki szeret engem), vésette az írópéldaképek portréival díszített épület bejárata fölé. A párizsi művésztársadalom irigységgel vegyes csodálattal élvezte vendégszeretetét. Ő maga paradicsomnak mondta a Monte Cristo-kastélyt, nagy vetélytársa, Balzac őrületnek, melynél kellemesebbet azonban kívánni sem lehet.

A nevezetes kastély 1994 óta az író emlékmúzeuma, a Monte Cristo grófjá-nak diadalútja mindmáig töretlen.

Alexandre Dumas: Monte Cristo grófja 1-2.
Fordította: Csetényi Erzsi
1600 oldal
Európa Kiadó
Várható megjelenés: november 2.
Egy eddig nálunk még kiadatlan Nabokov:

"Összes regényeim közül ez a sziporkázó szörnyeteg a legvidámabb."

Csupa élet, csupa pajzán mosoly, csupa érzékiség, csupa együttérzés és csupa profetikus rémület Vladimir Nabokov 1928-ban alkotott bravúros regénye.
Látszólag egyszerű szerelmi háromszögről van szó: Franz, a szerény, szegény, álmodozó vidéki fiú Berlinbe költözik, és nagybátyjának, Dreyernek az áruházában kap állást. A dúsgazdag Dreyer imádja a feleségét, imádja önmagát, és suta, buta unokaöccsét is kedveli - álmában sem jutna eszébe, hogy frigid felesége épp vele szűri össze a levet...
Nabokov hat éve élt Berlinben, amikor megalkotta ezt a regényét úgy, hogy a németekről alig tudott valamit: nem voltak német barátai, ismerősei, nem olvasta az irodalmukat... S mégis, Nabokov hátborzongatóan ábrázolja a weimari Németország tipikus kispolgárát, akit könnyű manipulálni, elveszti józan erkölcsi ítélőképességét, egyre jobban dehumanizálódik - s aki, mint a narrátor mondja, "sokkal súlyosabb bűnöket" is el fog követni.

A szerzőnek ez a korai s talán kevéssé ismert műve 1968-ban kelt új életre, amikor Nabokov a fiával elkészítette az angol fordítást, alaposan átdolgozva az orosz eredetit. S ekkor lett belőle igazi remekmű: mint egy bulvárregény, ragadja magával az olvasót az egyszerű történet, s közben csillog-szikrázik a nyelv, és a figyelmes olvasó, miközben érezheti Anna Karenina és Emma Bovary szívdobbanásait a sorok között, olyan megejtően szép leírásokban gyönyörködhet, amilyenekre talán az egész világirodalomból csak Nabokov, a varázslómester képes.

Vladimir Nabokov: Király, dáma, bubi
Fordította: Vargyas Zoltán
304 oldal
Európa Kiadó
3000 FtFolytatódik a botrányosnak titulált sorozat is, a negyedik részt vehetjük hamarosan a kezünkbe:

Az Imprimatur-sorozat harmadik kötetében Atto Melani halálával bizonyos értelemben lezárult a regényfolyam első szakasza. A folytatásban visszaugrunk az időben, és megismerhetjük a történet előzményeit. A Mysterium egyaránt letehetetlen azok számára, akik az első három könyvet ismerik, és azoknak az új olvasóknak, akik csak most csöppennek a Monaldi&Sorti házaspár lenyűgöző világába. 1644, Párizs. Az Imprimatur-sorozat kasztrált énekes hőse, a húszéves Atto Melani Mazarin bíboros meghívására egy francia gálya fedélzetén Párizsba indul, hogy színpadra lépjen a királyi udvarban, és így közelebb kerülhessen az áhított hírnévhez és dicsőséghez. Az utazás során berber kalózok fogságába kerül, megismerkedik Európa legzseniálisabb tudósaival, veszélyes sziklazátonyok közt rejtőző utópisztikus világokat fedez fel, és egy dalmát szerzetes leveléből vészterhes titkokról szerez tudomást. Lehetséges, hogy Cicero nem is létezett? Ki találta fel az ógörög, héber és latin szavakból alkotott kódnyelve? Kinek állt érdekében meghamisítani évszázadok históriáját? Véres kegyetlenkedések, ármány és máglyahalál várt mindazokra, akik megkísérelték felfedni a misztérium ködébe vesző igazságot. 

Rita Monaldi - Francesco Sorti: Mysterium
700 oldal
Libri Kiadó (leánykori nevén Nyitott Könyvműhely)
4990 FtÚjabb csemege a történelmi regények szerelmeseinek bár még mindig nem értem, hogy ennyi pénzért miért nem lehet keménytáblásan kiadni :

Pauline Borghese, Bonaparte Napóleon húga korának egyik legelbűvölőbb asszonya volt. Történetét most felejthetetlenül meséli el egyik leszármazottja Pauline-nek elhatározott célja, hogy becsvágyó bátyja célkitűzéseinek előmozdítása érdekében előnyös házasságot kössön. A benne lakozó életörömöt azonban újdonsült férje, Camillo Borghese herceg nem kis rémületére - nem lehetett megfékezni. Pauline és Camillo kapcsolata a legjobb esetben is viharosnak mondható, mivel Pauline állandóan más férfiak figyelmét keresi. Egy szívet tépő veszteség porig sújtja, és ezután különösen kétségbeesetten vágyik az udvarlásra, és kutatja a válaszokat. Mindennek ellenére a Pauline-t és Camillót összehozó szerelem, bármilyen tökéletlen is, sosem huny ki igazán. A regény szerzője, Lorenzo Borghese herceg sokoldalú egyéniség. Milánóban született, és 1997-ben költözött New York-ba. A New York-i Fordham Universityn végzett. 2006-ban ő volt az ABC Televízió római Nagy Ő-játékának a főszereplője. Lelkes állatbarát, megalapította a csúcsminőségű kisállat-ápolási cikkeket forgalmazó Royal Treatmentet, a kisállat-tulajdonosoknak Olaszországban készült kiegészítőket és organikus ápoló termékeket kínáló RoyalPetClub.com weboldal létrehozója is. Apai ágon ősei között találjuk könyvének főhősét, Pauline-t, V. Pál pápát és Scipione Borghese bíborost az utóbbi kettő óriási hatást gyakorolt az 1600-as évek itáliai művészetére és Róma szépítésére, az ő segítségükkel fejeződött be a Szent Péter-bazilika építése. 


Lorenzo Borghese: A sehol hercegnője
Fordította: N. Simonyi Ágnes
312 oldal
Palatinus
3400 Ft
Várható megjelenés: november 7.A kisdarázst már jó ideje szeretném elolvasni, erre a drága Cartaphilus egy újabb regényt jelentet meg a francia írónőtől, amit azóta elolvastam, a bejegyzésem linkje a fülszöveg alatt, a könyv adatai közt található.

Az 1942-ben született Viviane Villamont nevét itthon és világszerte egyaránt a francia írónő első, nálunk is többször kiadott, Kisdarázs című regénye tette ismertté. A szerző újabb regényének középpontjában a címszereplő (Claire Dormentin, a „feddhetetlen nő”) és egy szerencsétlen sorsú kislány, Lucile különös barátsága áll, de az írónő kettejük történetének hátterében – egy nagy párizsi bérház lakóinak életét bemutatva – rendkívül érdekes körképet nyújt a mai francia középosztályról, az egyes családok vagy az egyedül élő férfiak és nők gondjairól, vágyairól és bűneiről, illetve általában a nagyvárosi lét sajátosságairól, furcsaságairól is. Legyen szó akár a templom szomszédságában megnyíló pornóbutikokról, a reklámügynökségekben folyó „kreatív” munkáról, a rendőrség kihallgatási módszereiről, a gazdáját elhagyó, és a közeli vendéglőbe átköltöző macskáról vagy a ház egyik fiatal lakójába reménytelenül szerelmes házmesternének a fölös kilókkal folytatott hiábavaló küzdelméről, Viviane Villamont mondatai mindig szíven ütik és/vagy elgondolkodtatják az embert.
A nagyvárosi embereket hazugságok szövevénye veszi körül, mindenki másnak akar látszani, mint ami, s majd’ mindenkinek van egy vagy több sötét titka. A korosodó özvegyasszony fiatal lovagja egy igazi élősködő, Lucile csodaszép, elegáns úriasszonynak tűnő édesanyja egy szörnyeteg, a látszólag tökéletes harmóniában élő idős házaspárt valójában csak a tehetetlenség tartja össze és így tovább.
Claire, az évek óta egyedül élő, magába és munkájába zárkózó, végletekig pedáns vénkisasszony és az anyja által eltaszított csúnyácska kislány, Lucile barátságának története a szeretet éltető erejének példázata. A regény maga pedig egy sejtelmes, a hazugságok és az erőszak állandó jelenléte miatt időnként kifejezetten félelmetes, ugyanakkor lélekemelő olvasmány.

Viviane Villamont: Egy feddhetetlen nő
Fordította: Balla Katalin
294 oldal
Cartaphilus Kiadó
2800 Ft
Várható megjelenés: november 14.


Novemberben jön MVL bácsi új regénye!!!
Kedves Mikulás! 
A virgács mellé, légy szíves és ezt a könyvet tedd! :) Köszönöm! ;)


Hős vagy áruló? Korának kiemelkedő alakja vagy elvakult fanatikus? Egy új, humánusabb erkölcs bajnoka vagy erkölcstelen, perverz alak? Ki volt, milyen ember volt valójában a kalandos életű Roger Casement, az ír történelemnek ez a legendás alakja akinek nevét hazájában évtizedeken át mégis alig említették? Pedig az ír szabadságharc hőse volt, az 1916-os húsvéti felkelés egyik előkészítője előtte pedig, brit diplomataként, az egyik első európai politikus, aki feltárta és leleplezte a gyarmatosítás szinte felfoghatatlan kegyetlenségeit. 1903-ban utazott először Afrikába, Kongóba fiatal diplomataként. Az európaiak civilizációs törekvéseiben hívő, naiv fiatalember fokozatosan szembesül a gyarmatosítók önző céljaival és az őslakossággal szemben elkövetett rémtetteikkel. Majd Brazíliában szolgál konzulként, és itt is a saját szemével látja, ahogy a nyersgumi-kitermelés érdekében az amazóniai őslakókat kíméletlenül kizsákmányolják: rabszolgasorban tartják, verik, megalázzák, megcsonkítják, halálra dolgoztatják. Uralkodókkal, államokkal, legyőzhetetlennek látszó nagyvállalatokkal, helyi kiskirályokkal száll szembe, hogy mindezen változtasson, vállalva a halálos veszedelmet s közben hol óvatosan, hol vakmerően keresi a személyes boldogságát és a test gyönyöreit. És a bennszülött vagy félvér fiúkkal átélt kalandjait vagy csak fantáziáit leírja a naplójában. Kalandokkal és rémségekkel teli regény Vargas Llosa új műve, melyben a Nobel-díjas író a szokásos szenvedélyével szembesít bennünket történelmünk máig sem igazán feldolgozott borzalmaival éppúgy, mint az emberi lélek és a test félhomályos alvilágával.

Mario Vargas Llosa: A kelta álma
Fordította: Tomcsányi Zsuzsanna
544 oldal
Európa Kiadó
3200 Ft
Várható megjelenés: november 16.Juj, de gonosz vagyok, de azt hiszem, a következő könyvet jó néhány embernek nem ártana elolvasnia, és nem csak a megjelölt korosztályból:

Azt mondjuk, hogy a stílus maga az ember. Ahogy kinéz, ahogy viselkedik, ahogy gondolkodik, ahogy társaságot, barátot választ stb., az mind rá, az emberre jellemző. A serdülőknek jellemük, karakterük kialakításával egyúttal lehetőségük nyílik a saját stílusuk megtalálására is. (részlet a könyvből). Dizseri Eszter: Illik, nem illik?
Viselkedési tanácsok 12-18 éveseknek
204 oldal
Református Kálvin Kiadó
1400 Ft
A Bookline-nál már kapható, a Librinél előrendelhető


Share:

7 megjegyzés:

 1. Fú de sok új könyvet találtál. Mikszáth engem is érdekel, jónak tűnik. A mesekönyv pedig kötelező. (Én is nagyon szeretem őket) A Monte Cristót pedig már vagy fél éve megvettem antikba, hogy feltétlen elolvasom, de nem volt még rá időm. Nagyon szép a mostani kiadás!!:))) Te mindegyikre pályázol?

  VálaszTörlés
 2. Huh A budapesti ima felkerült a kívánságlistámra, Maria Beloncci könyvét már egyszer elkezdtem olvasni (Borgiák sorozat hatására), nagyon részletes és jó könyv, idő hiányában hagytam abba. :) Jók ezek a könyvajánlóid, mindig találok vmi kedvemre valót :D

  VálaszTörlés
 3. Szilvamag, majdnem mindet szeretném :P. A Monte Cristo nekme is megvan, a böhöm nagy Könyvklubos kiadás.
  Pénteken vadásztattam elő a meséskönyveim egy részét :D.
  @Dóri: annyira szép a borítója A budapesti imának (már fent van a 3. polcon) és van benne Kosztolányi, Molnár Ferenc, Krúdy..., jaj.
  Látod, ez a baj, hogy ilyen sok mindent találok :P.

  VálaszTörlés
 4. Nyam-nyam, kettő finomságot találtam, ham-ham, ha lesz pénzem rájuk:)
  Jé, Bellonci könyvének ugyanaz a borítója, mint a Pápák gyermekeinek és a Borgia menyasszonynak:D Ez már Borgiás kép, nem mossa le magáról:) Haj, azt is el kellene olvasni...

  VálaszTörlés
 5. Köszi, akkor mindhármat felteszem a festményes polcra ;). A festmény pikantériája, hogy a képen szereplő személy állítólag valójában férfi :P.
  Ezek szerint a reneszánszban sem volt biztos, hogy mindenki az, aminek látszik :D.

  VálaszTörlés
 6. A cikkben, amit olvastam a melle volt gyanús ;). Ha megtalálom, átküldöm.

  VálaszTörlés

Köszönöm a látogatást.
A hozzászólás cenzúrázatlan, és egyet nem érteni bármikor lehet.