2011. október 29., szombat

Hóvégi mustra (2011. október)

 Ma fedeztem fel és nem hagyhatom szó nélkül, hogy - ahogyan a kiadó is fogalmaz - "az újra felfedezésre érdemesített" Kosáryné Réz Lolának két regénye is megjelenik. Heloise, Neked különösen ajánlom! ;).


A kiadó honlapja szerint már meg is jelent mindkét könyv, azonban a Libri előrendelései között fedeztem fel őket és október 31-én jelennek meg, ha minden igaz.


A több kiadást megért, kiváló regény az írónő szülővárosáról, Selmecbányáról, annak tájairól, a felvidéki aranyifjúság szépséges legendáiról, szerelmes történetek játszi sugallatairól éppúgy szól, mint az elmúló zsentri és nem zsentri világ nem titkolt konfliktusairól, s hovatovább a magány elégiáját járó főhős, Garabonciás életútjáról ötven-hatvan esztendő? Gond? Családi bajok? Iskola? Léha fiatalság? Szakkönyvek? Kényelem? Micsoda? Semmi sincs! Örök ifjúság van, örök hegy, örök erdő és drága, drága, drága napfény, dal, barátság és bohó, érzelmes szívek a meleg mellény alatt.


Kosáryné Réz Lola: A vén diák
256 oldal
Kráter Műhely Egyesület
1900 Ft
Részlet a könyvből


 Az újra felfedezésre érdemesített írónő 1938-ban megírt könyve semmit sem vesztett lelki realizmusából és sajnálatosan társadalmi aktualitásából sem. A könyv részvétteljes szembesítés és könyörtelen vádirat az alkoholizmus, a szenvedélybetegség, az akaratgyengeség ellen: Borzalmak labirintusa ez az egynéhány életút írja találóan e könyvről Karácsony Sándor. Mégis, mitől szép, értékes és letehetetlen ez a könyv? Mert igazi Mater Dolorosaként az írónő a megtévedtek, a bűnbeesettek iránti részvéttel írja meg a súlyos emberi eltévelyedések e korhű krónikáját, ma is tanulságokat hordozva. 
  
Kosáryné Réz Lola: Egy hordó bor
192 oldal
Kráter Műhely Egyesület
1800 Ft
Részlet a könyvből
Share:

2011. október 26., szerda

Vers

     Vasárnap délelőtt elkezdtem olvasni az Ady-kötetet (naná, hogy kihívás is van hozzá), és mivel mostanában úgyis rákaptam a versolvasásra, így nem bírok magammal és meg kell osztanom egyet-kettőt itt, mert - szerintem - gyönyörűek. Tudjuk, hogy de gustibus non est disputandum, de bízom benne, hogy azért lesz, akinek tetszeni fog :). Terveim szerint rovat lesz belőle és nem Ildy Vasárnapi líráját szeretném koppintani (amit egyébként nagyon szeretek ;)), hanem mindig az aktuális olvasmányaimból választok :).

Rögtön két verset is hoztam az Új versek c. kötet Léda asszony zsoltárai ciklusából:

Ady Endre: A könnyek asszonya


Bús arcát érzem szívemen
A könnyek asszonyának,
Rózsás, remegő ujjai
Most a szivembe vájnak.
Érzem az illatát is ám
A rózsás, gyilkos ujjnak
S véres szivemre szomorún
A könnyek hullnak, hullnak. 

Az ajka itt mar édesen,
A haja ide lebben,
Az egész asszony itt pusztít,
Itt, itt: az én szivemben.
Bosszút itt áll az életért,
Aknát itt ás a multnak.
Véres szivemre szomorún
A könnyek hullnak, hullnak. 

Nagy az én bűnöm. Vesszen is,
Kire a végzet mérte,
Hogy a könnyek szfinksz-asszonyát
Megérezze, megértse.
Maradjon szent talánynak Ő,
Maradjon mindig újnak.
Véres szivemre szomorún
A könnyek hullnak, hullnak.
A Léda szíve


Boszorkák dobáltak meg
A bús csodáknak ligetében.
Én nem féltem. Én sohse féltem.
De a szeretőm elszaladt.
Szép szeretőm: az ifjú Mosoly.
     
     *       
     
Sírtak s nevettek a boszorkák.
Köd volt és a gyászos, vak éjben,
A bús csodáknak ligetében
Zuhogva hulltak a szivek
S én elfödtem az arcomat.
    
 *   
         
Sziveket dobtak a boszorkák.
Én nem féltem. Én sohse féltem.
A bús csodáknak ligetében
Állottam búsan, egyedül.
A ködből hulltak a szivek,
Csúnya, kicsiny, kemény szivek.
      
  *      
     
Egyszerre szétszálltak a boszorkák,
Könnyesen, csöndben és fehéren,
A bús csodáknak ligetében,
Egy asszony jött fényben felém
S én ráemeltem arcomat. 

         *             

Szemembe nézett s szivéért nyúlt,
Az arcomon még most is érzem:
A bús csodáknak ligetében
Arcomhoz vágta a szivét,
Meleg, beteg, szegény szivét.Léda képét a Wikipedián találtam.
Versek:
Ady Endre összes költeményei
Share:

2011. október 23., vasárnap

Novemberi mustra (2011)

Kicsit csalóka a cím, mert  az eleje néhány októberi újdonsággal indul, amelyek mostanában kerülnek/kerültek a boltokba, ezért az előző bejegyzésből kimaradtak.

A Noran Kiadó újabb kötettel gazdagítja Novella sorozatát:

Mint a tematikus sorozat eddigi darabjai, ez a századfordulós Budapestet bemutató válogatás is a kor legkitűnőbb íróinak novelláit tartalmazza. A szerzők között találjuk mások mellett Csáth Gézát, Hunyadi Sándort, Heltai Jenőt, Kosztolányi Dezsőt, Krúdy Gyulát, Márai Sándort, Molnár Ferencet, Szép Ernőt, Zilahy Lajost.


Kőrössi P. József (szerk.): A budapesti ima
Magyar írók novellái
Novella sorozat
Noran Libro Kiadó
336 oldal
2690 Ft
Már kapható


Juj, de szép ez a borító! Mikszáthot olvasni meg pláne jó, erről a könyvéről pedig eddig nem is hallottam :$:

"Egyetlen asszonyt szeretni egy életen át majdnem annyit jelent, mint nem ismerni az asszonyokat" - írja Mikszáth. Márpedig ő - jelenlegi ismeretink szerint - csak egy nőt szeretett, azt a bizonyos Mauks Ilonkát, akit kétszer is feleségül vett. S be is bizonyosodik, hogy minden axióma sántít valahol, mert ennek a szellemes kijelentésnek sincs igaza Mikszáthra vonatkozóan. Ha valaki ismerte az asszonyokat, az éppen ő maga volt. Ennek ékes bizonyítéka ez a kötet, amit az olvasó most a kezében tart. Mikszáth asszonyokat idéz meg, ha kell a históriai időkből, de még inkább a saját korából. Olyan ez a kötet, mint egy kis enciklopédia a nőkről. Az asszony, aki megcsal, és akit megcsalnak. A férj, aki mindig utoljára tudja meg. Hiúság, amely az asszonyok között a legveszedelmesebb. Házasság, amely nem indul jól és rosszul végződik. Egy romantikus szerelem, amely talán még jól is végződhet. Viszonzatlan szerelem és szerelmi háromszög. A nő, akit elcsábítanak, de az író igazságot szolgáltat... Ez a könyv a legvégzetesebb emberi szenvedélyről, a szerelemről szól. A nőkről, s persze a férfiakról is. Hiszen a szerelemhez mindig ketten kellenek. 

Mikszáth Kálmán: Galamb a kalitkában
264 oldal
Lazi Kiadó
2500 Ft
Már kapható


Mivel a második a gyerekkoromat élem és Balerinával Molnár Ferenc-rajongók vagyunk, nem hagyhatom ki a kedvencünk mesekönyvét sem:

Jánoska és Annus, a két kicsi árva sóvárogva nézegeti a csillogó karácsonyi kirakatokat, mikor váratlanul csoda történik velük. Egy gyönyörűséges, kék szemű viaszbabát pillantanak meg, elhunyt édesanyjuk szakasztott mását, aki a felhők közül figyeli őket. A két gyerek összeszorult szívvel bámulja a viaszhölgyet, és arról álmodoznak, bárcsak életre kelne. Jánoska és Annus elhatározza, hogy megajándékozzák a kékszeműt. A Pál utcai fiúk szerzőjének megható karácsonyi történetét Reich Károly érzékenyen megformált illusztrációi varázsolják elénk. 


Molnár Ferenc: A kékszemű
46 oldal
Móra Kiadó
1990 Ft
Már kaphatóElizabeth Taylort azt hiszem, nem kell bemutatnom:

A világ filmművészetének egyik koronázatlan királynéja volt. Fenséges alkat, nagy tragika, konfliktusok dicső megnyerője, Istennő, makrancos Kata, s ki tudná mind felsorolni megannyi nagy, emlékezetes alakítását. Szerzőnk nem sokkal elhunyta után az igazi alkotót, az igazi embert, a szerető, szenvedő, csalódó, győző és megveretett embert mutatja be nyílt őszinteséggel, aki még frissen él lelkünk vetítővásznán.

Bertrand Meyer-Stabley: Az igazi Elizabeth Taylor
Fordította: Hajós Katalin
208 oldal (fekete-fehér illusztrációkkal)
Jószöveg Műhely
2490 FtIldy figyelmébe különösen ajánlom a következő könyvet! ;))

Robert Merle-t szívükbe zárták a magyar olvasók, már-már halhatatlannak hitték, mint a nagyon szeretett és csodált öregeket szokta az ámuló fiatal nemzedék. Az író lenyűgöző szellemi frissességgel dolgozott kilencvenedik életévén túl is, közkívánatra gyarapította újabb és újabb kötetekkel a Francia históriá-t. 2004-ben, 95 éves korában bekövetkezett halála pedig valóban nem volt egészen természetes, fedi fel sok egyéb mellett apjáról írott életrajzában második házasságából született fia, Pierre Merle.

Robert Merle zárkózott ember volt a magánéletben, féltékenyen őrizte titkait, de nem hagyta veszendőbe menni: amellett, hogy műveiben megörökítette magát (és övéit), gondosan tárolta iratait, leveleit. Pierre Merle pedig ezekre támaszkodva idézi fel apja kivételes pályafutását.

Szó esik a Franciaországból Algériába származott szegény felmenőiről, korán elhalt, imádott apjától örökölt nyelvtehetségről, a tanári és írói ambícióiról, németországi fogságáról a második világháború alatt, politikai elkötelezettségeinek viszontagságairól, kiadókkal folytatott patvarkodásairól, házairól, autóiról.
És persze az asszonyokról-lányokról az életében, kardos, fukar anyjáról, melegszívű, okos nővéréről, angliai első szerelméről, első feleségéről, aki hűtlen lett hozzá hadifogsága alatt, a fehérneműárus kedvesről, aki a megszállt Párizsban visszaadta életkedvét, a második feleségről, aki vállalta érte az apai kiátkozást, de kapcsolatuk megromlása után ádázul harcolt ellene a gyerekeikért, a tragikus véget ért harmadik feleségről, és egyéb bájos és bajkeverő alakokról.

Robert Merle nem volt szent, de egy erényhez utolsó percéig ragaszkodott: az önsajnálatot mélyen megvetette. Mérhetetlen érdeklődéssel fordult szűkebb és tágabb környezete felé. Mesterségem a halál című regényét tartotta legjobb írásának, mert úgy érezte, talán tett-értékű egy jó ügy szolgálatában. Kudarcait és tévedéseit pedig nyíltan beismerte. Nem egy mélypontja volt életének, de műveiben megírta szebbik mását a maga és a mindenkori olvasó örömére.


Pierre Merle: Robert Merle - Egy szenvedélyes élet
Fordította: Kamocsay Ildikó
356 oldal
Európa Kiadó
3500 Ft
Várható megjelenés: október 26.Forrás: weheartit.com


Most pedig lássuk a novemberi ínyencségeket,  amiket nem Keanu Reeves hoz el, de legalább egy ekkora zsákra lesz szükségünk, hogy mindet megvehessük:Az Európa kb.: 13 év után végre ismét kiadja  a híres-hírhedt Lucrezia Borgiaról szóló életrajzi regényt:

Névre Lucretia, ám igazán Thaisz fekszik e sírban:
Sándornak lánya, asszonya és menye volt.

Jacopo Sannazzaro humanista költő vitriolos sírfelirata sokat ártott a Borgiák megítélésének. De ártott a másik tábor is, amelyik tömjénezte a nagy hatalmú családot, mert az igazság valószínűleg a két álláspont között van. Az évszázadok során a témának könyvtárnyi irodalma gyűlt fel. Maria Bellonci műve ebben a könyvtárban külön polcra kívánkozik, Bellonci ugyanis a pro és kontra elfogult szerzők alapos tanulmányozása után újraalkotta a reneszánsz nagyasszonyának alakját. Kortárs történészek (többek közt Machiavelli, Guicciardini) krónikái, levelezések, naplók, követi jelentések, leltárjegyzékek, egyéb levéltári dokumentumok, forrásmunkák segítségével megírta a maga verzióját: egy regényesen eleven, rejtélyekkel teli, lélektanilag hiteles, izgalmas, érzéki, véres, néha mocskos históriát, amelyben Lucrezia Borgia szerepe kulcsfontosságú, de nem azért, mert nagy méregkeverő volt, ahogy a vadromantika korában ábrázolták, hanem azért, mert nem volt az. Nem az volt. A nagypolitika szálait testvére, Cesare és apjuk, a szörnyeteg VI. Sándor szőtte hosszú pápasága során, Lucrezia inkább a szerelemhez szeretett volna érteni. Tizenegy éves korában menyasszony, tizenhárom évesen feleség; második házassága idején tizennyolc, a harmadik idején huszonkét éves. Egyik férjválasztásba sem volt beleszólása. Politikai adásvétel tárgyaként a dinasztikus utódszaporítás volt az élete (szült is legalább nyolc gyereket), a plátói nagy szerelem pedig a mindenkori mentsvára.

A Lucrezia Borgia 1939-ben jelent meg először. Az azóta már világszerte számtalan kiadást megért mű a reneszánsz Itália egyik legihletettebb ábrázolása: amit a forrásokból merít, az valóság, amit az írói fantáziából, az akár így is lehetett.

Maria Bellonci (1902-1986) az olasz középkor és a reneszánsz kutatója volt. Jelentős és népszerű műveket írt többek közt a Gonzagákról, az Estékről, Marco Polóról. Az ő nevéhez fűződik a mindmáig legrangosabb olasz irodalmi elismerés, a Strega-díj alapításának ötlete.

A verseket fordította Terényi István és Tótfalusi István.


Maria Bellonci: Lucrezia Borgia
Fordította: Lontay László
640 oldal
Európa Kiadó
3800 Ft
Várható megjelenés: november 2.


A 12-es listám egyik kiszemeltje a Monte Cristo:

Felülmúlhatatlanul romantikus Monte Cristo grófjának története: az angyalian tiszta Edmond Dantest rosszakarói If várának börtönébe juttatják, ott élőhalottként teng hosszú évekig, ám egy rabtárs nagylelkűsége kiszabadítja, sőt gazdaggá teszi, ő pedig ördögi bosszút áll a gonoszokon.

A legendás mű 1844-46-ban látott napvilágot folytatásokban. Szerzője elsöprő sikert aratott vele - ezért is nevezte el Monte Cristónak a bevételből 1846-ban Párizs mellett építtetett kastélyát. Az angolparkban minivizesárokkal körülvett neogótikus melléképületet pedig, ahová dolgozni vonult vissza, If váraként emlegette. "J'aime qui m'aime" (Szeretem azt, aki szeret engem), vésette az írópéldaképek portréival díszített épület bejárata fölé. A párizsi művésztársadalom irigységgel vegyes csodálattal élvezte vendégszeretetét. Ő maga paradicsomnak mondta a Monte Cristo-kastélyt, nagy vetélytársa, Balzac őrületnek, melynél kellemesebbet azonban kívánni sem lehet.

A nevezetes kastély 1994 óta az író emlékmúzeuma, a Monte Cristo grófjá-nak diadalútja mindmáig töretlen.

Alexandre Dumas: Monte Cristo grófja 1-2.
Fordította: Csetényi Erzsi
1600 oldal
Európa Kiadó
Várható megjelenés: november 2.
Egy eddig nálunk még kiadatlan Nabokov:

"Összes regényeim közül ez a sziporkázó szörnyeteg a legvidámabb."

Csupa élet, csupa pajzán mosoly, csupa érzékiség, csupa együttérzés és csupa profetikus rémület Vladimir Nabokov 1928-ban alkotott bravúros regénye.
Látszólag egyszerű szerelmi háromszögről van szó: Franz, a szerény, szegény, álmodozó vidéki fiú Berlinbe költözik, és nagybátyjának, Dreyernek az áruházában kap állást. A dúsgazdag Dreyer imádja a feleségét, imádja önmagát, és suta, buta unokaöccsét is kedveli - álmában sem jutna eszébe, hogy frigid felesége épp vele szűri össze a levet...
Nabokov hat éve élt Berlinben, amikor megalkotta ezt a regényét úgy, hogy a németekről alig tudott valamit: nem voltak német barátai, ismerősei, nem olvasta az irodalmukat... S mégis, Nabokov hátborzongatóan ábrázolja a weimari Németország tipikus kispolgárát, akit könnyű manipulálni, elveszti józan erkölcsi ítélőképességét, egyre jobban dehumanizálódik - s aki, mint a narrátor mondja, "sokkal súlyosabb bűnöket" is el fog követni.

A szerzőnek ez a korai s talán kevéssé ismert műve 1968-ban kelt új életre, amikor Nabokov a fiával elkészítette az angol fordítást, alaposan átdolgozva az orosz eredetit. S ekkor lett belőle igazi remekmű: mint egy bulvárregény, ragadja magával az olvasót az egyszerű történet, s közben csillog-szikrázik a nyelv, és a figyelmes olvasó, miközben érezheti Anna Karenina és Emma Bovary szívdobbanásait a sorok között, olyan megejtően szép leírásokban gyönyörködhet, amilyenekre talán az egész világirodalomból csak Nabokov, a varázslómester képes.

Vladimir Nabokov: Király, dáma, bubi
Fordította: Vargyas Zoltán
304 oldal
Európa Kiadó
3000 FtFolytatódik a botrányosnak titulált sorozat is, a negyedik részt vehetjük hamarosan a kezünkbe:

Az Imprimatur-sorozat harmadik kötetében Atto Melani halálával bizonyos értelemben lezárult a regényfolyam első szakasza. A folytatásban visszaugrunk az időben, és megismerhetjük a történet előzményeit. A Mysterium egyaránt letehetetlen azok számára, akik az első három könyvet ismerik, és azoknak az új olvasóknak, akik csak most csöppennek a Monaldi&Sorti házaspár lenyűgöző világába. 1644, Párizs. Az Imprimatur-sorozat kasztrált énekes hőse, a húszéves Atto Melani Mazarin bíboros meghívására egy francia gálya fedélzetén Párizsba indul, hogy színpadra lépjen a királyi udvarban, és így közelebb kerülhessen az áhított hírnévhez és dicsőséghez. Az utazás során berber kalózok fogságába kerül, megismerkedik Európa legzseniálisabb tudósaival, veszélyes sziklazátonyok közt rejtőző utópisztikus világokat fedez fel, és egy dalmát szerzetes leveléből vészterhes titkokról szerez tudomást. Lehetséges, hogy Cicero nem is létezett? Ki találta fel az ógörög, héber és latin szavakból alkotott kódnyelve? Kinek állt érdekében meghamisítani évszázadok históriáját? Véres kegyetlenkedések, ármány és máglyahalál várt mindazokra, akik megkísérelték felfedni a misztérium ködébe vesző igazságot. 

Rita Monaldi - Francesco Sorti: Mysterium
700 oldal
Libri Kiadó (leánykori nevén Nyitott Könyvműhely)
4990 FtÚjabb csemege a történelmi regények szerelmeseinek bár még mindig nem értem, hogy ennyi pénzért miért nem lehet keménytáblásan kiadni :

Pauline Borghese, Bonaparte Napóleon húga korának egyik legelbűvölőbb asszonya volt. Történetét most felejthetetlenül meséli el egyik leszármazottja Pauline-nek elhatározott célja, hogy becsvágyó bátyja célkitűzéseinek előmozdítása érdekében előnyös házasságot kössön. A benne lakozó életörömöt azonban újdonsült férje, Camillo Borghese herceg nem kis rémületére - nem lehetett megfékezni. Pauline és Camillo kapcsolata a legjobb esetben is viharosnak mondható, mivel Pauline állandóan más férfiak figyelmét keresi. Egy szívet tépő veszteség porig sújtja, és ezután különösen kétségbeesetten vágyik az udvarlásra, és kutatja a válaszokat. Mindennek ellenére a Pauline-t és Camillót összehozó szerelem, bármilyen tökéletlen is, sosem huny ki igazán. A regény szerzője, Lorenzo Borghese herceg sokoldalú egyéniség. Milánóban született, és 1997-ben költözött New York-ba. A New York-i Fordham Universityn végzett. 2006-ban ő volt az ABC Televízió római Nagy Ő-játékának a főszereplője. Lelkes állatbarát, megalapította a csúcsminőségű kisállat-ápolási cikkeket forgalmazó Royal Treatmentet, a kisállat-tulajdonosoknak Olaszországban készült kiegészítőket és organikus ápoló termékeket kínáló RoyalPetClub.com weboldal létrehozója is. Apai ágon ősei között találjuk könyvének főhősét, Pauline-t, V. Pál pápát és Scipione Borghese bíborost az utóbbi kettő óriási hatást gyakorolt az 1600-as évek itáliai művészetére és Róma szépítésére, az ő segítségükkel fejeződött be a Szent Péter-bazilika építése. 


Lorenzo Borghese: A sehol hercegnője
Fordította: N. Simonyi Ágnes
312 oldal
Palatinus
3400 Ft
Várható megjelenés: november 7.A kisdarázst már jó ideje szeretném elolvasni, erre a drága Cartaphilus egy újabb regényt jelentet meg a francia írónőtől, amit azóta elolvastam, a bejegyzésem linkje a fülszöveg alatt, a könyv adatai közt található.

Az 1942-ben született Viviane Villamont nevét itthon és világszerte egyaránt a francia írónő első, nálunk is többször kiadott, Kisdarázs című regénye tette ismertté. A szerző újabb regényének középpontjában a címszereplő (Claire Dormentin, a „feddhetetlen nő”) és egy szerencsétlen sorsú kislány, Lucile különös barátsága áll, de az írónő kettejük történetének hátterében – egy nagy párizsi bérház lakóinak életét bemutatva – rendkívül érdekes körképet nyújt a mai francia középosztályról, az egyes családok vagy az egyedül élő férfiak és nők gondjairól, vágyairól és bűneiről, illetve általában a nagyvárosi lét sajátosságairól, furcsaságairól is. Legyen szó akár a templom szomszédságában megnyíló pornóbutikokról, a reklámügynökségekben folyó „kreatív” munkáról, a rendőrség kihallgatási módszereiről, a gazdáját elhagyó, és a közeli vendéglőbe átköltöző macskáról vagy a ház egyik fiatal lakójába reménytelenül szerelmes házmesternének a fölös kilókkal folytatott hiábavaló küzdelméről, Viviane Villamont mondatai mindig szíven ütik és/vagy elgondolkodtatják az embert.
A nagyvárosi embereket hazugságok szövevénye veszi körül, mindenki másnak akar látszani, mint ami, s majd’ mindenkinek van egy vagy több sötét titka. A korosodó özvegyasszony fiatal lovagja egy igazi élősködő, Lucile csodaszép, elegáns úriasszonynak tűnő édesanyja egy szörnyeteg, a látszólag tökéletes harmóniában élő idős házaspárt valójában csak a tehetetlenség tartja össze és így tovább.
Claire, az évek óta egyedül élő, magába és munkájába zárkózó, végletekig pedáns vénkisasszony és az anyja által eltaszított csúnyácska kislány, Lucile barátságának története a szeretet éltető erejének példázata. A regény maga pedig egy sejtelmes, a hazugságok és az erőszak állandó jelenléte miatt időnként kifejezetten félelmetes, ugyanakkor lélekemelő olvasmány.

Viviane Villamont: Egy feddhetetlen nő
Fordította: Balla Katalin
294 oldal
Cartaphilus Kiadó
2800 Ft
Várható megjelenés: november 14.


Novemberben jön MVL bácsi új regénye!!!
Kedves Mikulás! 
A virgács mellé, légy szíves és ezt a könyvet tedd! :) Köszönöm! ;)


Hős vagy áruló? Korának kiemelkedő alakja vagy elvakult fanatikus? Egy új, humánusabb erkölcs bajnoka vagy erkölcstelen, perverz alak? Ki volt, milyen ember volt valójában a kalandos életű Roger Casement, az ír történelemnek ez a legendás alakja akinek nevét hazájában évtizedeken át mégis alig említették? Pedig az ír szabadságharc hőse volt, az 1916-os húsvéti felkelés egyik előkészítője előtte pedig, brit diplomataként, az egyik első európai politikus, aki feltárta és leleplezte a gyarmatosítás szinte felfoghatatlan kegyetlenségeit. 1903-ban utazott először Afrikába, Kongóba fiatal diplomataként. Az európaiak civilizációs törekvéseiben hívő, naiv fiatalember fokozatosan szembesül a gyarmatosítók önző céljaival és az őslakossággal szemben elkövetett rémtetteikkel. Majd Brazíliában szolgál konzulként, és itt is a saját szemével látja, ahogy a nyersgumi-kitermelés érdekében az amazóniai őslakókat kíméletlenül kizsákmányolják: rabszolgasorban tartják, verik, megalázzák, megcsonkítják, halálra dolgoztatják. Uralkodókkal, államokkal, legyőzhetetlennek látszó nagyvállalatokkal, helyi kiskirályokkal száll szembe, hogy mindezen változtasson, vállalva a halálos veszedelmet s közben hol óvatosan, hol vakmerően keresi a személyes boldogságát és a test gyönyöreit. És a bennszülött vagy félvér fiúkkal átélt kalandjait vagy csak fantáziáit leírja a naplójában. Kalandokkal és rémségekkel teli regény Vargas Llosa új műve, melyben a Nobel-díjas író a szokásos szenvedélyével szembesít bennünket történelmünk máig sem igazán feldolgozott borzalmaival éppúgy, mint az emberi lélek és a test félhomályos alvilágával.

Mario Vargas Llosa: A kelta álma
Fordította: Tomcsányi Zsuzsanna
544 oldal
Európa Kiadó
3200 Ft
Várható megjelenés: november 16.Juj, de gonosz vagyok, de azt hiszem, a következő könyvet jó néhány embernek nem ártana elolvasnia, és nem csak a megjelölt korosztályból:

Azt mondjuk, hogy a stílus maga az ember. Ahogy kinéz, ahogy viselkedik, ahogy gondolkodik, ahogy társaságot, barátot választ stb., az mind rá, az emberre jellemző. A serdülőknek jellemük, karakterük kialakításával egyúttal lehetőségük nyílik a saját stílusuk megtalálására is. (részlet a könyvből). Dizseri Eszter: Illik, nem illik?
Viselkedési tanácsok 12-18 éveseknek
204 oldal
Református Kálvin Kiadó
1400 Ft
A Bookline-nál már kapható, a Librinél előrendelhető


Share:

2011. október 19., szerda

Hittel, lélekkel


"- Telefonon nem lehet gyónni? 
- A gyónás föltétlenül titok, ennélfogva tilos. De a tudomány haladását mi örömmel látjuk, az nem ellenségünk. Sohasem ütközhetünk össze vele, hiszen a tudomány olyan tanokat hirdet, melyek bebizonyíthatók, mi pedig olyanokat, melyek az érzésen alapulnak. A hit az érzés és akarat ténye. 
- Ön mindig hitt?
- Mióta élek. Hétéves koromban már pap akartam lenni, mikor történelmet tanultam, megerősödött a hivatásomban való meggyőződés. Mélyen hatott rám egyik barátom, aki hittérítőnek ment, s Afrikában, a négerek között vértanúhalált halt."

(Kosztolányi Dezső: Pap)


     Mielőtt bárki megijedne, sem hittérítő, sem rasszista (a fenti idézetre gondolok) nem lesz a bejegyzés.

    Azt hiszem, a legtöbb Olvasónak és erre tévedő találkozott már pappal, ha máshogy nem, akkor az utcán, de volt már keresztelőn/esküvőn/temetésen és/vagy egyéb alkalmon. Szerény véleményem szerint a mai kor embere (tisztelet a kivételnek) nem sokban különbözik a gyűjteményben szereplőktől a papok megítélésében és a papokhoz fűződő viszonyában. Talán a különbség annyi, hogy akkoriban többen jártak templomba, jártasabbak voltak a Bibliában, mint a maiak. De akkor is voltak olyanok, akik egyáltalán nem foglalkoztak a lelkésszel, csak akkor fordultak hozzá, ha családi esemény volt, vagy valamilyen össznépi összeröffenés, és kellett valaki, aki beszélni tud (Tolnai Lajos: A lelkész) és emeli az esemény fényét, vagy már valami baj történt (Ady Endre: A kereszt alatt). A pap jött, elmondta a mondókáját, utána mehetett haza.
Olyanok is mindig voltak, akik szerint a prédikáció csak úgy jön felülről, elmond a pap egy Miatyánkot, ami nem nagy kunszt. Az ő figyelmükbe ajánlom Móricz Zsigmond  A Miatyánk c. novelláját, mert nem olyan biztos, hogy elég csak kiállni a nép elé.

     A novellákat olvasva, kiderül, hogy a pap is ember, neki is ugyanúgy megvan a saját kis élete, ahogy bármelyikünknek.

     A gyűjtemény második és harmadik  részében a papok után a szerzetesek és az apácák mindennapjaiba pillanthatunk be. A harmadik rész csak két novellát tartalmaz (Kaffka Margit: Levelek a zárdából és Gárdonyi Géza: Annuska apáca lesz), mégis letaglózza az Olvasót. Itt elsősorban Kaffka Margit írásaira gondolok.


    A kötetben ismert és - számomra - kevésbé ismert magyar írók novelláiból szemezgethetünk, melyek közt sok elgondolkodtató és meghökkentő írást is találunk. Elenyésző azoknak a száma, ami kevésbé tetszett és sok íróval ezeken a lapokon találkoztam először (Gyallay Domokos, Tolnai Lajos pl.).
Az első novella (ebből van a bejegyzés elején az idézet is) után határoztam el, hogy be kell szereznem Kosztolányi összes novelláját, és ez a továbbiakban csak megerősítést nyer, de Krúdyt is illő lenne olvasnom.
 
     Kedvencet nem tudok és nem is akarok választani, ez a válogatás éppen úgy jó, ahogy van. Mindenből olvashatunk egy csipetnyit és egyáltalán nincs egyik írásnak sem hittérítő íze. Ahogy a nyáron már írtam, egy novella is tud olyan jó, sőt, letaglózó lenni, mint egy regény. Nos, itt is olvashatunk ilyet (is), aminek a hatása még sokáig ott motoszkál bennünk.

"Egy perc elég arra, hogy elárulja a beteg szív, a gőgös lélek belső világát."
(Tolnai Lajos: A lelkész)Papok, szerzetesek, apácák - Magyar írók novellái
Szerk.: Sas Péter
Novella sorozat
416 oldal
Noran Kiadó, 2006
2599 Ft

Kedvcsináló:
Kosztolányi Dezső A pap és Öreg pap című novellái.
Share:

2011. október 15., szombat

A nimfácska varázsa


"Lehetetlen feladatnak találom, hogy megfelelő erővel fejezzem ki a villanást, a remegést, a szenvedélyes felismerés hatását. E nap beragyogta pillanatban, amikor tekintetem végigsiklott a térdelő gyermeken (szeme komoly, sötét szemüvege fölött hunyorgott - a kis Herr Doktor, aki majd kigyógyít minden fájdalmamból), míg elparádéztam előtte felnőttálruhámban (nagydarab, jóképű hústorony, csupa moziférfiasság), lelkem vákuumja magába szívta ragyogó szépsége minden részletét; ezeket aztán egyeztettem halott menyasszonyom vonásaival. Kicsivel később természetesen, ő, a nouvelle Lolita, az én Lolitám, tökéletesen elhomályosította prototípusát. Mindössze annyit kívánok hangsúlyozni: a tény, hogy fölfedeztem őt, gyötrelmes múltam "tengerparti bús mezejének" végzetes következménye volt. A két esemény között minden egyéb pusztán botladozások és baklövések sorozatának tekinthető, alapjában véve semmi köze a gyönyörhöz. Ami közös volt bennük, eggyé tette őket."


    Nem olvastam még Nabokovtól semmit, de erre a regényére nagyon kíváncsi voltam, elvégre egy híres-hírhedt könyvről van szó. Ahogyan a végén maga a szerző megjegyzi, négy kiadónak küldte el a regényét, de név nélkül akarta megjelentetni az '50-es években, ám azok botrányosnak minősítették. Pedig nem biztos, hogy ez a legfontosabb elem ebben a regényben, ami valójában memoárként is olvasható.

    Narrátorunk, az önmagát Humbert Humbertnek nevező, negyvenes éveiben járó irodalmár egy nimfácskával, Lolitával való kapcsolatára emlékezik vissza a lapokon.

    Humbert Humbert egy gyermekkori élménye hatására egész életében a 9-12 éves (esetleg néhány évvel idősebb) kislányokhoz, vagy ahogyan ő nevezi őket, a nimfácskákhoz vonzódik. Hiába nősül meg, a házassága zátonyra fut (felesége mit sem sejt valódi vágyairól), majd új életet kezd. Ekkor - véletlenül - kerül egy nő, Charlotte Haze házába albérlőként, ahol megpillantja a tulajdonos 12 éves lányát, akiben egykori unokatestvérét véli felismerni (az unokatestvér az együtt töltött vakáció után nem sokkal meghalt). Ettől a pillanattól fogva a férfinak egy perc nyugta sincs, folyamatosan azon töri a fejét, hogy férkőzhetne imádottja közelébe...

     A téma miatt valószínűleg sokan fújolnak, mindenféle jelzőket aggatnak Humbertre, akinek a tette valóban elítélendő és megvetendő, azonban érdemes nyitott szemmel olvasni a regényt, ugyanis Lolita sem az az ártatlan kislány, akinek első ránézésre gondolnánk...


      Ha valaki esetleg megijedt volna és  most arra gondolna, hogy a könyv tele van ágyjelenetekkel, és ő bizony erre nem kíváncsi, itt és most megnyugtatom, hogy egy romantikus címkével ellátott ponyva első 20-30 oldalán sokkal többel találkozik, mint itt az egész könyvben. Nabokov nem részletezi fél vagy egész oldalakon, hogy ki, kivel, mit, hol és hogy csinált.
Sőt akármilyen hihetetlenül is hangzik, de pl.: tájleírásokkal is találkozunk. Mégis a legfontosabbak az érzelmek, Humbert érzelmei és gondolatai, Lolitáról pedig csak fokozatosan adagolja az információkat. Éppen emiatt teszi egyre kíváncsibbá az Olvasót, hogy vajon, mi is fog történni a következő fejezetben.

    Nem kell tehát megijedni Nabokovtól, mert a nyelvezete, a stílusa olyan bravúrokat tartogat, hogy öröm olvasni.
Ezek után egyre kíváncsibb lettem az író többi könyvére is.


A regényből 1962-ben Stanley Kubrick, 1997-ben Adrian Lyne forgatott filmet.
Utóbbi megnézését már be is terveztem.  

Vladimir Nabokov: Lolita    
Eredeti cím: Lolita

Fordította: Békés Pál
420 oldal
Európa Kiadó, 2009
3000 Ft

Az Európa a múlt héten ismét megjelentette, az új kiadás már 3200 Ft-ba kerül. Share:

2011. október 7., péntek

Októberi mustra (2011)

                Előre is elnézést kérek, ha valakinek már tele van a hócipője a mostanában igen gyakori könyvajánlókkal, de néhány nap alatt is annyi jó könyv kerül fel a webáruházakba, hogy a Dárius kincse se lenne elég, ha mindet be akarnám szerezni. A válogatás most is szubjektív és a csak októberben már megjelent és megjelenő könyvek szerepelnek benne.

Kezdjük a már megvásárolható Molytáp-jelöltekkel! :)
Úgyis jön az igazi őszi idő, ilyenkor meg jó behúzódni és olvasni ;).


Vigyázat, a fülszövegek cselekményleírást tartalmazhatnak!!!

Ha már október, akkor idén is megünnepeljük október 23-át (ez egy nagyon értelmes mondatkezdés lett :P), ami miatt 55 éve sok honfitársunk hagyta el az országot. Az ő, ill. egy magyar emigráns család életét ismerhetjük meg Halász Péter a napokban megjelent regényében:

"...Autót azonban csaknem egy esztendővel későbben, 1959 tavaszán vettek Horváthék, de néhányszor vezetett Károly azon a nyáron is, egyszer Miska kocsiját, egyszer Lenkefi öreg Chevroletjét, egyszer meg Szemere úr Buickját. Mert azon a nyáron Szemeréék is vettek autót, alig kétesztendős Buick kocsit, amelyet Szemere minden szabad percében mosott, kenegetett, takarított. Képzeld csak el - mondta Horváth Károlynak csillogó szemmel -, ha én egyszer ezzel a kocsival végighajtanék az Aradi utcán, és megállnék a Rózsa utca sarkán a régi műhely előtt. Képzeld csak el azt a csődületet, ami ott támadna. Hiszen ha egy-egy ilyen kocsi parkolt valamelyik pesti szálloda előtt, életveszélyes tolongás támadt körülötte. És most nekem is van ilyen kocsim. Na, mit szólnának hozzá a Rózsa utcában?"

Halász Péter író, újságíró 1922-ben született Budapesten. Számos regényt, színművet, filmet és hangjátékot írt. 1956-ban hagyta el Magyarországot. New Yorkban majd Londonban élt, végül Münchenben telepedett le. 1957-1987 között a Szabad Európa Rádió munkatársa. 2010 februárjában írói és újságírói munkájának elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta.

"Második Avenue" című könyve először 1967-ben jelent meg Kanadában. A regény New York magyar negyedébe vezeti az olvasót, a Második Avenuera, a 70-edik és 80-adik utcák között elterülő városrészbe, melyet valaha úgy neveztek: "Little Hungary".
"Jelképes értelemben is Második Avenue ez az itt lakók életében : második út, második lehetőség. Új világ, új haza. Ebben a regényben tulajdonképpen semmi regényes nem történik - mégis letehetetlen. Okos, humánus, szívszorító dokumentum a múlt század második feléből. A szerző, aki tökéletesen ismeri Amerikát is és a menekült-sorsot is, végigvezeti a négy Horváthot az emigráns-lét minden stációján: nyelvtanulás, új szokások, új ízek, új időjárás, új barátok. Minden megváltozik. Más a politika, a pénz, a szerelem, még a halál is. És nincs visszaút." (Adam Biro, író, könyvkiadó, Párizs)

Halász Péter: Második Avenue
608 oldal
Park Kiadó
4500 FtHa már történelem, nem maradhat ki az 1848-as forradalomról hiteles beszámoló sem:

"Az "Emlékképek" ragyogó irodalmi és történetírói alkotás, sőt még annál is több. Ha én, aki immár több mint hatvan éve foglalkozom Tocqueville-lel, írok róla, tanítom, be kívánnám vezetni őt a még tájékozatlan olvasóknak vagy diákoknak, ezt az "Emlékképek"-kel kezdeném - nem is csak briliáns olvashatósága miatt, hanem főleg azért, mert sok minden e kisebb műben tükrözi, sőt gyakran tömören összefoglalja Tocqueville történelmi és filozófiai meggyőződéseit." (...)
Tulajdonképpen az "Emlékképek" nem történelmi munka, hanem egy rendkívül érdekes történelmi töredék. A kézirat nagy része csupán 1848 öt hónapjáról, a Tocqueville akkori külügyminiszterségéről szóló beszámoló. Nem történettudományos munka, de milyen ragyogó és egyedülálló történelmi forrás! Majdnem minden oldalon mélyenszántó bekezdések, karcolatok, gyakran epigrammatikus aforizmák olvashatók, bizonyítva írójuk művészetét. Ebben is különbözik az 1848-as - s akkor Európa sok részében kirobbant - események más forrásaitól. Tocqueville több volt, mint politikai szerepvállaló. Járta az utcákat, bátran a barikádokhoz lépett; szelleme tele volt az ilyen emlékek részleteivel. Az "Emlékképek", mint történelmi forrás s mint irodalmi alkotás egyaránt túlszárnyalja az akkori, gyakran híres írók 1848-ról szóló beszámolóit." (John Lukacs)

Alexis de Tocqueville: Emlékképek 1848-ról
Fordította: Ádám Péter
500 oldal
Európa Kiadó
3800 Ft


Shakespeare- rajongóknak kötelező:
 
William Shakespeare születésének négyszázadik évfordulója előtt tisztelgett ezzel a könyvvel Anthony Burgess. Will ifjú tizenévesként lép elénk, aki dühös az apjára, mert kivette az iskolából, és kesztyűkészítő inasnak fogta be maga mellé. Máris komoly érdeklődés él benne a lányok iránt, és állandóan verseket próbál írni. Mint minden elégedetlen kamaszt, őt is foglalkoztatja, mit tartogathat számára az élet, elmegy hát egy jósnőhöz, aki fel is fedi a jövő egy részét: "Egyelőre nincs utazás. Itt kell maradnod, amíg meg nem találod a nőt, aki elűz innen. És majd tollat ragadsz, és írni fogsz, mint egy deák. Majd lökdösnek és sürgetnek, hogy még gyorsabban írj. Ezt küldi jövőd: Arany férfit vagy fekete nőt."

Will jó pár lánnyal kerül igen szoros ismeretségbe, mielőtt megtalálja azt, akit igazán tud szeretni, és azt, akit elvesz feleségül. Nagy bánata, hogy a kettő nem ugyanaz. Ezek után indul Londonba az arany férfi és a fekete nő felé, és mellesleg a világhír felé is. Korában elbeszélő költeményei tették híressé, manapság szonettjei és színművei. Ihletőik a szőke nemesúr és a mulatt kurtizán, élvezőik mi vagyunk mindannyian.

Akárcsak a harminc évvel későbbi Gyilkosság Deptfordban lapjain, itt is kor- és fejlődésrajzot tár elénk a főhőséhez hasonló tehetségű Anthony Burgess. Az Erzsébet-kori Anglia vidéki és londoni élete foglalja keretbe egy rendhagyó kesztyűkészítő napjait, aki egyvalamiben mégsem rí ki a mesteremberek közül: vagyont gyűjt, és megvásárolja szülővárosa legnagyobb új házát - hogy családja megfelelő körülmények között élhessen, ő pedig elegáns helyen halhasson meg.


Anthony Burgess: Nem fénylik, mint a nap
Fordította: Tótfalusi István
328 oldal
Európa Kiadó
2900 Ft


Most pedig lássuk, mikkel árasztják el a kiadók a boltokat a következő hetekben:

Szégyen, nem szégyen, de még nem olvastam semmit Pihilip Roth-tól, lassan ideje lenne elkezdeni...

Szörnyű járvány tombol Newarkban, a New York közelében fekvő város fojtogató hőségében, életre szóló fogyatékossággal, bénulással, halállal fenyegetve a város gyerekeit. Ezzel a tragikus témával foglalkozik Roth szívbe markoló regénye: 1944 nyarának gyermekbénulás-járványával és azzal, hogy az miként hatott egy szoros, családcentrikus zsidó közösségre. A Nemezis főhőse, Bucky Cantor, a városi sporttelep vezetője életerős, kötelességtudó huszonhárom éves sportember, remek súlyemelő és gerelyhajító, aki mindent megtesz a gondjaira bízott gyerekekért. S miközben gyötri a lelkiismeret, mert rossz látása miatt nem vitték el az európai háborúba, ahol a legjobb barátai is harcolnak, átéli a közös tragédia által kiváltott valamennyi érzelmet: a félelmet, pánikot, dühöt, zavarodottságot, szenvedést, veszteséget s magában föllázad Isten ellen, aki engedi, hogy gyerekek haljanak meg vagy kényszerüljenek egy életre kerekes székbe. Bucky Cantor egy újabb tökéletes hős Philip Roth életművében, nagyszerű ember, aki azonban elkövet valami kis hibát, bocsánatosnak tetsző bűnt, s ezért (vagy ettől függetlenül?) a sors iszonyatosan megbünteti. Philip Roth legújabb művében - amellyel elnyerte a Booker-díjat - ugyanaz a keserű kérdés lüktet, mint Roth valamennyi elmúlt években született kisregényében, az Akárki-ben, a Düh-ben, a Kiégés-ben: Hogyan alakítják sorsunkat végezetes döntéseink? Mennyire vagyunk tehetetlenek a körülmények hatalmával szemben? Philip Roth 1997-ben az Amerikai pasztorál-ért Pulitzer-díjat kapott. 1998-ban a Fehér Házban átvehette a National Medal of Arts nevű legmagasabb állami művészeti díjat, 2002-ben pedig az Amerikai Irodalmi és Művészeti Akadémia legrangosabb kitüntetését, a Gold Medal in Fictiont, amelyet korábban többek között John Dos Passosnak, William Faulknernek és Saul Bellow-nak ítéltek oda. Kétszer nyerte el a National Book Awardot és a National Book Critics Circle Awardot, háromszor a PEN/Faulkner Awardot. 2005-ben az Összeesküvés Amerika ellen című könyvével elnyerte az Amerikai Történész Szövetség díját 20032004 kiemelkedő amerikai témájú történelmi regényéért. Roth elnyerte a PEN két legrangosabb díját is: 2006-ban a Pen/Nabokov Awardot következetesen eredeti és tökéletes mesterségbeli tudással megalkotott élertművéért, és 2007-ben a PEN/Saul Bellow Awardot, melynek indoklása szerint hosszú pályafutása során alkotott életművének minősége Philip Rotht az amerikai irodalom legmagasabb csúcsára helyezi. Philip Roth az egyetlen élő amerikai író, akinek művei a Library of America gyűjteményes, mértékadó kiadásában megjelennek. A nyolcadik, utolsó kötet 2013-ban várható. 


Philip Roth: Nemezis
Fordította: Nemes Anna
224 oldal
Európa Kiadó
2800 Ft
Várható megjelenés: október 14.Egy újabb Agatha Christie:

Thomas Betterton, a ZE-hasadás kidolgozója nyomtalanul eltűnt egy párizsi konferenciáról. A titkosszolgálat kíváncsi rá, mi történt vele. Felesége aggódik, és biztos benne, hogy elrabolták vagy meggyilkolták a férjét. Hónapokkal később, amikor már nem bírja tovább a bizonytalanságot, bejelenti a titkosszolgálatnak, hogy orvosa tanácsára szeretne külföldre utazni, pihenni. De a repülő, amin utazik, lezuhan, és Olive Betterton a kórházban meghal.

Hilary Craven úgy érzi, mindent elvesztett. Öngyilkos akar lenni, de megakadályozzák benne. Egy titokzatos férfi rábeszéli, válassza inkább az életveszélyt: adja ki magát Olive-nak, hiszen ugyanolyan árnyalatú a haja. Hátha kapcsolatba lépnek vele, és eljut oda, ahová Betterton szökött. Hilary ott áll Olive Betterton kórházi ágya mellett, mikor az asszony haldoklik. Utolsó szavai egy butuska gyerekvers sorai.
Igazi kalandregény a legnagyobb krimiírónő tollából. Más kiadónál, más fordításban már megjelent ezen a címen.


Agatha Christie: Úti célja ismeretlen
Fordította: Horváth Kornélia
272 oldal
2300 Ft
Várható megjelenés: október 14.Erre (is) nagyon kíváncsi vagyok:

-Ismeri Szent Ferencet? - kérdezi az öreg Antonio José Bolívar Proano a paptól. Az öreg (aki a szerelmes regényeket kedveli) a paptól, aki ráérő idejében Szent Ferenc életét tanulmányozza.
Nem, személyesen sajnos nem volt hozzá szerencséje, válaszolja a pap. De őszintén sajnálja. Szent Ferenc nagyon szerette az állatokat. Ők is Isten teremtményei.
A beszélgetés az Amazonas síkságán zajlik, egy El Idilio nevű faluban, az őserdő mélyén, Antonio José Bolívar Proano önkéntes száműzetésének színhelyén. Az öreg paraszt az egyetlen a környéken, aki tud olvasni - évente kétszer egy fogorvos szállítja neki egy távoli kikötő prostituáltjaitól a kiolvasott románcokat. Neki ez az ellenszer az öregség halálos mérgére.
A faluba egyszer amerikai vadászok érkeznek, és elejtenek öt apró ocelotkölyköt, miközben az anyaállat vadászik. Ez a barbár mészárlás tragédiák sorozatát indítja el. Az öregre vár a feladat, hogy ember és állat közt igazságot tegyen. Ahogy talán Szent Ferenc is tette volna...

A chilei Luis Sepúlveda 1949-ben született. A Pinochet-rezsim idején bebörtönözték, kiszabadításában az Amnesty International segített. Harcolt Nicaraguában, aztán átjött Európába, Svédországba, majd Hamburgban telepedett le. Dolgozott újságíróként, később a Greenpeace munkatársa lett, és öt évig szolgált egy hajón. Írt regényt, tényfeltáró dokumentarista prózát és mesét. Jelenleg Spanyolországban él. A kilencvenes évek elején ezzel a regényével szerzett világhírt. Másik közkedvelt műve egy magyarul is olvasható környezetvédő mese: A sirályfióka esete a macskával, aki megtanította repülni.

Luis Sepúlveda: Az öreg, aki szerelmes regényeket olvasott
Fordította: Tomcsányi Zsuzsanna
140 oldal
Európa Kiadó
2200 Ft
Várható megjelenés: október 14.
Itt beleolvashatunk.


Véget ér a Francia história:
A Francia história e tizenharmadik s egyben utolsó kötete -hiszen Robert Merle immár nincs köztünk - a francia történelem 1635 és 1661 közötti évtizedeit öleli fel: viharos és dicsőséges korszakot, hiszen ez idő alatt, 1638-ban jön a világra a rég várt trónörökös, a nép által "Istenadtának" nevezett majdani XIV. Lajos, a Napkirály, s a könyv azzal ér véget, hogy legfőbb tanácsosa, Mazarin bíboros halála után a fiatal uralkodó bejelenti: ezentúl nem tart igényt főminiszterre, s országa dolgait egyeduralkodóként maga kívánja irányítani.
Addig azonban atyja, XIII. Lajos s a maga útját részben a spanyolok s az osztrákok elleni állandó háborúskodás -megannyi fényes győzelem és csüggesztő vereség- s az összeesküvések végeláthatatlan sora bonyolítja. Az utóbbiak élén hol a király örökkön intrikáló, hatalomvágyó öccse, Gaston, hol maga a királyné, a szépséges, de spanyol atyafiságához a kelleténél hűségesebb Ausztriai Anna áll, de fellázad királya ellen a fő kegyenc, Cinq-Mars is; az ő árulása és kivégzése a regény egyik látványos csúcspontja.
A királyi hatalom legfőbb támasza az egymást követő két bíboros-főminiszter, Richelieu és Mazarin; tevékenységük bepillantást enged a politika ma sem tanulságok nélküli boszorkánykonyhájába. Szimbolikus jelentőségű, hogy a két nagy államépítő, Richelieu és XIII. Lajos egyazon évben hunyja le szemét.
A narrátor és a kalandos cselekmény egyik fő mozgatója most is kedves hősünk, Orbieu hercege, aki szenvedélyes királyhűségének, valamint nyelvtudásának és diplomáciai érzékének hála számos kényes küldetésben áll helyt, de azért gáláns kalandokra is jut ideje. Igaz, hogy közben furdalja a lelkiismeret, hiszen minden vágya, hogy szerelmes és féltékeny Catherin-ja oldalán hűséges férj és példás családapa legyen.

A viharos és drámai eseményekben gazdag történet megannyi jellegzetes, színes figurát vonultat fel, és érzékletesen varázsolja elénk a világtörténelem egy páratlanul izgalmas fejezetét.

Robert Merle: Pallos és szerelem
Francia história XIII. kötet
Fordította: Szántó Judit
332 oldal
Európa Kiadó
3000 Ft
Várható megjelenés: október 12.
Akinek nem sikerült az első részt beszerezni, novemberben megteheti, ugyanis az Európa ismét kiadja a tavalyi (3000 Ft) áron! :)


A Gyűrűk Ura rajongói kezdhetik feltörni a malacperselyüket:

A "Gyűrűk Urá"-nak rajongói most megismerkedhetnek az előtörténettel - ám akik amazt még nem olvasták (vannak-e ilyenek?), azok is kellemes, gyönyörű mesét vehetnek a kezükbe.
A kötet első és második része ("Ainulindale" és "Valaquenta") a tolkieni rege őskoráról, a világ teremtéséről és az istenekről szól. A három szilmaril Feanor, a tünde kovács műve, bennük fénylik Valinor, az istenek hazája két sugárzó fájának világa. Morgoth, a Sötét Úr azonban elragadja őket, és ezzel kitör a háborúság közte és a tündék között. Egy szilmarilt sikerül visszaszerezni a szerelem hatalma által - s végül, az utolsó csata után, melyet az istenek oldalán vív tünde és ember a sötétség erői ellen, mindhárom szilmaril a helyére kerül: egyből csillag lesz az űrben, egy a tengerbe hull, egy a tűzbe.
A harmadik rész, az "Akallabeth" pedig a másodkor története, Númenor tündökléséé és bukásáé.
A szilmarilok tartalmazza mindazon meséket és mondákat, melyekre oly sokszor hivatkoznak A "Gyűrűk Urá"-ban, például Berenét és Lúthienét. Akik Tolkien világát megszerették, vagy éppen most pillantanak bele először, ebben a műben sem fognak csalódni.

J. R. R. Tolkien: A szilmarilok
Fordította: Gálvölgyi Judit
384 oldal
Európa Kiadó
2900 Ft
Várható megjelenés: október 14.Még mindig történelmi regény, a Geopen Juliette Benzoni egy eddig kiadatlan kétkötetes sorozatát jelenteti meg:
Benzoni kétkötetes történelmi regényében XIV. Lajos, a Napkirály korába kalauzolja el olvasóit. A történet főszereplője a szép, fiatal, hányatott sorsú lány, Charlotte, akit önző anyja kolostorba zárat, hogy ne zavarja őt külön útjaiban. A lány megszökik a kolostorból, és menekülése éjszakáján rettenetes rítus tanúja lesz egy elhagyott kápolnában. A szörnyű helyzetből egy idegen fiatalember menti meg. A lány halott apja nővérénél, Brecourt grófnénál lel menedékre...
Így kezdődnek Charlotte kalandjai abban a veszélyes korban, amikor Párizs rejtélyes mérgezések hírétől hangos. Az arisztokrácia némely tagjának üzelmei nem kímélik még a Napkirály palotáját sem, pedig a grófné éppen a királyi udvarban rejti el unokahúgát, akit az orléans-i hercegné pártfogására bíz. Charlotte előtt így megnyílik az egyetlen út az érvényesüléshez, de ezentúl nagyobb veszélyek leselkednek rá, mint valaha...
A Napkirály udvarának ármánykodással, árulással és intrikával teli életén keresztül az olvasó izgalmas történelmi korszakot ismerhet meg az írónő letehetetlen történelmi regényéből.

Juliette Benzoni: Gyilkosság Versailles-ban
Mérgezések kora I.
416 oldal
Geopen Kiadó
3490 Ft
Várható megjelenés: október


A sorozat második része:
Miután Mária Terézia királyné gyanús körülmények között elhalálozik, az ifjú Charlotte-nak nyoma vész. Legutoljára akkor látták, amikor szemmel láthatóan zaklatott állapotban követte a királyt a dolgozószobájába, s azóta senki sem hallott felőle. Mindeközben az udvart lefoglalja a gyász és a temetés, így a többség meg is feledkezik róla.
Vannak azonban néhányan, akiket nem hagy nyugodni ez a különös helyzet: Montespan márkiné, Lajos egykori kegyencnője kedveli Charlotte-ot, és ezért úgy dönt, értesíti a rendőrség főparancsnokát. Ám amikor a fiatal nő váratlanul előkerül, csak árnyéka önmagának. Hogy mi történt vele távollétének hosszú hónapjai alatt? Erre próbál fényt deríteni a rendőrfőnökön kívül Charlotte kuzinja, az éles eszű Léonie kisasszony, valamint a fiatal rendőrtiszt, Alban Delalande, aki halálosan szerelmes belé…
A sorozat második s egyben befejező kötetében véget érnek Charlotte de Fontenac viszontagságai a Napkirály udvarában, ahol ármánykodás, rivalizálás, szerelem és gyűlölet uralkodik. Juliette Benzoni ismét remekel: a végsőkig képes feszültség alatt tartani olvasóit.


Juliette Benzoni: A király hálószobája
Mérgezések kora II.
416 oldal
Geopen Kiadó
3490 Ft
Várható megjelenés: október
Aki tudja, kinek a festménye van a borítón, feltétlenül jelezze! Köszönöm :).Talán a legrejtélyesebb Márai-regényt tartja kezében az olvasó. Egyszerre lélektani dráma, kémhistória, vallomás a szerelemről és a lét felfedhetetlen titkairól. Az 1943-ban megjelent Sirály főhőse 45 éves miniszteri tanácsos, aki olyan történelmi bejelentés megfogalmazására kényszerül, amely egyik napról a másikra megváltoztatja Magyarország életét. Alig teszi le a tollát s adja át a szigorúan titkos dokumentumot a gépírónőnek, amikor beállít az irodájába egy magát finnek mondó fiatal nő, aki megszólalásig hasonlít elvesztett kedveséhez. A férfi, aki érzelmi életét illetően Platónt szereti idézni – „olyan őszinte örömmel mondtam búcsút a szerelemnek, mintha csak egy őrült, kegyetlen úr mellől szöktem volna meg” – besétál a csapdába. Nem tud ellenállni a nő vonzerejének.
A regény mögött minden bizonnyal ott van egy rejtélyes, a nagyközönség előtt soha meg nem vallott szerelem is. Az író életébe berobban a gyönyörű fiatal színésznő, Mezei Mária.

Márai Sándor: Sirály
168 oldal

Helikon Kiadó
2690 Ft
Share:

2011. október 1., szombat

Ha Te lennél a kiadó...

    Már korábban felfedeztem ezt a kihívást, de csak most jutottam el odáig, hogy végre megszülessen a bejegyzés. Olvastam néhány Molytag véleményét, és nem plagizálok, csak valószínűleg lesznek olyan gondolataim, amik korábban más(ok)nak is eszébe jutott(ak).

A bejegyzés megírásának célja a kihívás teljesítése és nem bárki megsértése volt, ezt tartsuk szem előtt. Köszönöm.
Forrás: weheartit


Könyvválasztás: először is, mivel egyébként is válogatós vagyok, akármilyen szépen könyörögnének néhányan, hogy adjam ki a könyvüket, én galád módon elutasítanám őket, mert csak és kizárólag Molytápot lennék hajlandó megjelentetni, azaz csak és kizárólag értékes irodalmi műveket, ill. a szórakoztató műfajba soroltak közül is csak olyat, ami nem pusztítja el a könyv végére a Kedves Olvasó agysejtjeinek jelentős részét.

Bizonyos időközönként (évente, félévente) közvélemény kutatást végeznék az Olvasók között, ugyanis rengeteg gyöngyszemet nem adtak ki már sok-sok éve, és sokat antikváriumban sem lehet beszerezni. Nem beszélve azokról, akiknek esetleg nincs a közelükben antikvárium, vagy az új kiadást szeretnék megvenni. Minden javaslatnak utánanéznék, melyik könyvet mikor és ki adat ki utoljára, tervez-e esetleg új kiadást belőle és amennyiben nem, kideríteném, nekem mennyibe kerülne megjelentetni. Nyilván az anyagiak döntenének, de mindenféleképpen 1-2 könyvet felvennék a listámra, és mindent elkövetnék, hogy amint lehet, ismét nyomdába kerüljenek.
Csak két könyv: Molnár Ferenc Színműveit utoljára 1999-ben adta ki az Európa, azóta  semmi, pedig a színházak repertoárjában ma is megtalálható nem egy közülük.
Idén mindenhonnan eltűnt az Én, Rembrandt lotyója is, pedig sokan szeretnénk beszerezni.

Árak: mivel a papír, a nyomdai munkálatok is pénzbe kerülnek, azért igyekeznék ésszerű áron kínálni a könyveimet.
Inkább ritkábban jelentetném meg a könyveimet és nem árasztanám el a boltokat havonta tucatnyi olyan könyvvel, ami az első olvasás végére széthullik és a Kedves Olvasó a haját tépi a helyesírási és nyomdahibák sokaságától.
Szigorúan venném a szerkesztői munkát, akár én, akár más végezné, nem engedném, hogy hibáktól nyüzsögve kerüljön nyomdába.
A kötés garantáltan strapabíró lenne és igyekeznék nem önvédelmi méretűre tervezni őket, hogy nőtársaim is nyugodtan magukkal vihessék a táskájukban.

Betűméret: sem a -10-es, sem a 126-os nem jöhet szóba. A blognál használtnál nem választanék nagyobbat és dupla sorközt sem, mert hülyeség magyarul egy 300 oldalban megjelenthető könyvből 600 oldalast csinálni.

Borító: ha az eredeti borító átvételét aranyáron mérnék, valószínűleg újat terveznék. De ha az eredeti egyszerűen ronda, akkor is az új mellett tenném le a voksomat. Mindenféleképpen esélyt adnék a fiatal grafikusoknak, ahogyan a fiatal íróknak is. Sosem tudjuk meg, milyen remekművek lapulnak a fiókok alján, a számítógépek egy mappájában, ha láthatatlanul elküldjük őket a búsba, mert nincs x év tapasztalatuk, nem vagyunk rokonok stb.

Reklám: kényes témához érkeztünk, mert nagyon költséges: de a Fb tudtommal ingyenes, nagyon sok ember regisztrált és rátalálhat az oldalra. Mindenféleképpen  lenne saját honlapja a kiadónak, ahol az Olvasók üzenetet írhatnának.

Plakátok: mivel Magyarország lakossága nem csak Budapestből áll, ezért a töménytelen metróplakát helyett inkább a nagyobb boltokba juttatnék el egyet-egyet.
Nem feledkeznék meg a könyves bloggerekről sem. Amennyiben valaki recenziós példányt szeretne, először is megnézném a blogját, azon belül is 3-4 bejegyzését, mert így már ismeretlenül is kialakulna egy bizonyos kép az illetőről, és ha meggyőzött, megkapná a könyvet, ha nem, udvariasan elutasítanám.
Szempont a bloggereknél: összefüggő, tartalmas, értelmes és figyelemfelkeltő legyen az irománya, ne csak egy fülszövegből és 5 saját mondatból álljon, mert valljuk be, ez alapján, hogyan döntse el a bejegyzés olvasója, kell-e neki az adott könyv vagy sem? Litániát sem kell írni, mézes-mázos bejegyzés sem kell, sőt, értékelem az őszinteséget, ha valami nem tetszett, írja meg nyugodtan, hogy lehessen belőle legközelebb tanulni.

Nyereményjáték: a honlapon és/vagy Fb-on biztosan lennének játékok is, ahol mondjuk 1-2 kérdésre kellene helyesen válaszolni, majd a szerencsések egy-egy könyvvel gazdagodhatnának.

Share: